Vanaf 2022 verzorgt UWV de beoordeling en toekenning van technische voorzieningen voor blinden en slechtzienden. Dat deed het UWV al voor tolkvoorzieningen voor doven en slechthorenden. In december 2020 stuurde staatssecretaris Van ’t Woud een Kamerbrief over intermediaire voorzieningen voor auditief en visueel beperkten. In februari 2021 werd de stroomlijning aangekondigd in Gemeentenieuws.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bereidt een wet voor die de nieuwe werkwijze gaat regelen. Belangenorganisaties van visueel gehandicapten hadden het onderwerp werkplekaanpassingen bij het ministerie aangekaart. Zij hebben in het bijzonder belang bij voorzieningen, zoals een loep, spraaksoftware en/of fysieke indeling van de werkplek.

Het gaat om een beperkte, maar kwetsbare groep die veel expertise vergt. Expertise die individuele gemeenten zelden in huis hebben.

Zichtbaar in werk

Op basis van enkele regionale pilots Zichtbaar in werk heeft het ministerie nieuwe afspraken gemaakt met de sector, gemeenten en UWV. Zodra de centrale verstrekking een feit is, hebben alle  blinden en slechtzienden dezelfde rechten om werkplekaanpassingen vergoed te krijgen. De centrale verstrekking wordt onder het nieuwe kabinet uitgevoerd. Volgens het ministerie van SZW zal dit naar verwachting medio 2022 geregeld zijn. Het maakt niet uit of ze al dan niet uitkeringsgerechtigd zijn, een Participatiewetuitkering of een uitkering van het UWV ontvangen. De stroomlijning betekent daarmee een betere positie van mensen met een visuele beperking.