Er is behoefte aan (meer) samenwerking tussen het sociaal domein en het werk- en inkomensdomein. Dat is de belangrijkste conclusie van de digitale transitiearena arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams van 17 februari 2021.

Ongeveer 30 professionals vanuit de gemeente, sociale werkbedrijven en sociale wijkteams uit verschillende arbeidsmarktregio’s namen deel aan de online bijeenkomst. Tijdens de transitiearena deelden Perspectief Zutphen en Stroomopwaarts voorbeelden uit de praktijk.

Transitiearena

De transitiearena is een methodiek waarbij je gezamenlijk aan de slag gaat met beweegredenen voor verandering en hoe je die kunt vertalen naar concrete stappen voor de lokale praktijk. Vraagstukken waar we ons in deze transitiearena onder andere mee bezighouden zijn:

  • Hoe kun je ervoor zorgen dat er voldoende vertrouwen ontstaat dat iemand die je intensief hebt begeleid via het sociaal team ook een passende werkplek krijgt?
  • Wat voor effect hebben verschillende onderliggende waarden op de samenwerking?
  • Kunnen verschillende waarden elkaar versterken?
  • Kun je werk en zorg vanaf het begin van het traject samen aanpakken?
  • Hoe realiseren we een integrale benadering?

Meer informatie

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe ook mee aan een Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en meld je aan voor de volgende online bijeenkomst op 14 april 2021 van 10.00 uur tot 12:30 uur en noteer alvast de data van deze transitiearena’s in je agenda:

  • 9 juni 2021
  • 29 september 2021
  • 1 december 2021

Je kunt naar keuze alle, één of meerdere bijeenkomsten gratis bijwonen.