Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker op de werkvloer. Als onderdeel van het Europese Digital Collective start Stichting Lezen en Schrijven daarom, in samenwerking met SBCM het project ‘Digitaler naar werk’. Laaggeletterde werknemers met beperkte digitale vaardigheden kunnen door deelname aan dit project beter digitaal meedoen op het werk en in de samenleving.

Uit onderzoek blijkt dat de kans op onvoldoende digitale vaardigheden ongeveer drie keer zo groot is bij laaggeletterden. Daardoor wordt de kloof tussen mensen die zich kunnen ontwikkelen in hun loopbaan en mensen die dat niet kunnen, groter. In dit project verbeteren medewerkers van sociale werkbedrijven met lage basisvaardigheden (lezen, schrijven en/of rekenen) hun digitale vaardigheden. Zij krijgen een op maat gemaakt trainingsaanbod, zodat zij beter digitaal kunnen meedoen op het werk en in de samenleving.

Als start van het project organiseerde Stichting Lezen en Schrijven samen met Google Nederland op 5 april een online rondetafelgesprek. Het bedrijfsleven, ministeries en belangenorganisaties gingen met elkaar in gesprek over hoe zij kunnen investeren in de positie van laaggeletterden op de arbeidsmarkt. Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “Ook op de werkvloer moet iemand toegang hebben tot de digitale wereld én kunnen begrijpen wat daar van hem gevraagd wordt. Anders worden deze medewerkers buitengesloten. Het is van belang dat deze groep mensen aan het werk komen en blijven.”

Meer info en mogelijkheid tot deelname

SBCM is op zoek naar sociale werkbedrijven die willen deelnemen aan de pilot Digitaler naar werk. Tijdens de Kenniskring Ontwikkelen op donderdag 12 mei wordt deze pilot verder toegelicht. Kan je op 12 mei niet aanwezig zijn, maar heeft jouw organisatie mogelijk wel interesse om deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar Paula Mensink (p.mensink@caop.nl).

Op de website van Stichting Lezen en Schrijven lees je meer over dit project.

Bekijk hier de opname van het online rondetafelgesprek op 5 april.