Op dinsdag 3 december 2019 stond positionering en stakeholdermanagement centraal tijdens het kennisplatform werkgeversdienstverlening. Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep kwam spreken over welke impact reputatie heeft op een organisatie. Ook ging hij in gesprek met aanwezigen over de uitdagingen waar zij voor staan op het gebied van positionering en stakeholdermanagement.

Reputatie en beeldvorming

Paul Stamsnijder, oprichter en managing partner van de Reputatiegroep, gaf aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden inzicht in wat een goede of slechte reputatie betekent voor je organisatie en hoe je omgaat met beeldvorming. Een greep hieruit:

  • Hoe ga je om met media en wat als je reputatie wordt geschaad in de media?
    ‘Dit is moeilijk bij te sturen, het overvalt je soms, men is bevooroordeeld, maar een deel van het verhaal wordt verteld, scoren is ook een kans om je verhaal te vertellen. Zorg dat je stakeholders nooit worden verrast door persberichten of krantenartikelen. Dat geldt ook voor bedrijven die het altijd goed hebben gedaan. Bij een tekort kom je plotseling vol in het nieuws. Zorg ervoor dat de belangrijkste opinieleiders het complete verhaal kennen en neem ze daarin mee.’
  • Hoe manage je reputatie?
    ‘Het beste voor je reputatie is om je dilemma’s bespreekbaar te maken met je stakeholders.’
  • Wat doe je als de vlag verandert, maar de lading niet?
    ‘Denk aan alle nieuwe termen die door sociale werkbedrijven worden gebruikt, terwijl de gemiddelde Nederlander reageert: ‘O, je bedoelt de ‘sociale werkplaats’. De vlag verandert de lading niet. Vaak is het verstandiger om te werken aan het in beeld brengen van de lading (wat je doet en wat je te bieden hebt) en waarom je dat doet, dan te beginnen met een nieuwe vlag. De vlag moet de lading dekken.”

Het juiste verhaal vertellen

Positioneren is ook het ‘juiste’ verhaal vertellen. Mensen willen betekenis en trots ontlenen aan waar ze werken: ‘Dit is mijn ontwikkelbedrijf en ik kom hier verder’. Vertel daarom het goede verhaal en gebruik het juiste frame: vertel je dat je winst of verlies maakt of vertel je over maatschappelijke waarde waar ook een prijskaartje aan hangt? Ga daarnaast vooraf een rondje doen bij je belangrijkste stakeholders en ga met ze in gesprek: Dit is wat we destijds besproken hebben en toch kan ik me voorstellen dat jullie hier vragen over hebben.’

Wat betreft stakeholdermanagement is het belangrijk dat je je stakeholders kent en dat je weet wat hun verwachtingen zijn. Breng je stakeholders daarom in kaart en prioriteer ze. Houd je belangrijkste ‘vijanden’ dichtbij. De succesformule: weten is kwantitatief, meten is kwalitatief, daten is een dialoog. Kortom, zoek elkaar op, luister naar wat de ander beweegt. Communicatie is de kunst om zo dicht mogelijk langs elkaar heen te lopen. 

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform werkgeversdienstverlening of de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Susan van Hoegee, projectleider Cedris
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 13 24 543 8

of

Leendert Bos, Senior Adviseur Innovatie en Sociaal ondernemen Cedris
E: lbos@cedris.nl
T: 06 83 96 69 36