Met het publiceren van de regeling in de Staatscourant zijn de definitieve voorwaarden bekend van de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie, het STAP-budget. Vanaf 1 maart 2022 kunnen werknemers en werkzoekenden hun eigen scholingsbudget bij de overheid aanvragen. Per jaar is er een budget van 1.000 euro voor opleiding, cursussen, training en ontwikkeling.

Financiële ontwikkelruimte

Vóórdat de scholing begint moet je de aanvraag indienen. Het geld krijg je niet zelf. UWV betaalt een voorschot van 100% aan de opleider. Die opleider moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. Zolang de scholingskosten niet boven de 1.000 euro uitkomen betaal je dus geen eigen bijdrage – zoals bij de nu nog geldende fiscale scholingsaftrek. Hogere kosten moet je in principe als aanvrager zelf betalen, maar kunnen ook worden bekostigd door de werkgever of door een Opleidings- en Ontwikkelfonds.

Vanaf eveneens 1 maart 2022 opent het nieuwe STAP-portaal van UWV. Daar kun je als werkende, werkzoekende of opleider terecht. Op het portaal vind je informatie over het opleidingsaanbod en over het aanvragen van het STAP-budget. Ook zie je op het portaal of je aanvraag is goedgekeurd.

Aanvraag voor EVC en meerjarige scholing vanaf 2023

Enkele onderdelen van de regeling komen op een later moment beschikbaar. Waarschijnlijk per 1 januari 2023. Het gaat om de aanvraag van een budget voor meerjarige scholing of voor erkenning van verworven competenties (EVC). Ook gaat het om de mogelijkheid om het budget te combineren met bijdragen van derden. Bij dit laatste – zogenaamde cofinanciering – wordt het STAP-budget aangevraagd, aanvullend op andere financieringsbronnen. Bijvoorbeeld van werkgevers, O&O fondsen, afspraken in cao’s of re-integratie budgetten van gemeenten of UWV.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid of van UWV.