Nieuws

14 apr 2020

Mensen met een arbeidsbeperking doen minder vaak een beroep op geestelijke gezondheidszorg en Wmo-ondersteuning als ze werk hebben. Ook daalt het risico op schulden en crimineel gedrag. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De brede baten van werk’ van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel

19 mrt 2020

Nederland is in de greep van het coronavirus. De crisis heeft een ongelooflijke impact op ons leven en werk, zonder goed te weten welke stappen nog volgen en hoe lang het gaat duren. Wij wensen iedereen heel veel sterkte de komende periode. Zeker ook de mensen die vanwege een kwetsbare gezondheid extra

19 mrt 2020

Divers werk is voor het gros van de SW-bedrijven een actueel thema én tegelijkertijd een uitdagende zoektocht. Met het project ‘DiverSWerk’ roept het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid bedrijven op ideeën en ervaringen te delen. Zodat werk leuker, afwisselender en uitdagender wordt.

19 mrt 2020

‘Onbeperkt ontwikkelen’: dat is het thema van het jaarcongres van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Het congres wordt op 4 juni 2020 in Lelystad gehouden. Eén van de sprekers is Menno Lanting, auteur van het boek ‘Connect’ en expert op het gebied van leiderschap, innovatie

19 mrt 2020

Schulden vormen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een extra belemmering om aan het werk te komen of te blijven. Dat vraagt om een goede afstemming tussen de dienstverlening gericht op financiële problemen en de ondersteuning bij het vinden en behouden van werk. Dat gebeurt in de praktijk

19 mrt 2020

Om mensen te begeleiden naar duurzaam werk wordt door sociaal werkbedrijven steeds vaker praktijkleren in samenwerking met het mbo ingezet. Op die manier krijgen mensen de mogelijkheid tijdens het werk en eventueel gecombineerd met lessen een praktijkverklaring in het mbo, een mbo-certificaat of mbo-diploma

19 mrt 2020

UWV voert vanaf 1 maart 2020 een pilot uit met een generieke voorziening. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen om aanpassingen in de werkomgeving te doen. Hiermee kunnen zij subsidie ontvangen voor grotere aanpassingen, bijvoorbeeld met slimme technologie, die nodig zijn om meerdere mensen met een

19 mrt 2020

In februari 2020 stuurde staatssecretaris Van Ark het wetsvoorstel Breed Offensief naar de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen gericht op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het kabinet streeft ernaar het wetsvoorstel