Nieuws

10 dec 2019

Op 19 november was de laatste bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching van dit jaar. Er werd afgetrapt met een presentatie over de stand van zaken rondom het Breed Offensief en de presentatie van het nieuwe thema schulden op inclusiefwerkt.nl. Daarna volgden de deelnemers twee workshops: ‘Signaleren

10 dec 2019

Hoe maak je het verschil als je je inzet voor duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Laat je inspireren, leer van praktijkervaringen en ontmoet collega’s op het congres ‘De Professional Centraal’ op 28 januari 2020. Hoe je met de doelgroep aan de slag kunt met een Leven

12 nov 2019

Op de WERK-portal.nl is een nieuwe e-learning toegevoegd: Taal en Rekenen. Die is net als alle programma’s op de WERK-portal.nl gratis te gebruiken. Deelnemers kunnen in het programma oefenen met lezen, schrijven, rekenen en spelling op twee niveaus. Moedertaal Het programma ‘Taal en Rekenen’ is

12 nov 2019

Deze vraag stond centraal op woensdag 16 oktober tijdens de tweede transitiearena arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams. Door middel van de transitiearenamethode wisselden de deelnemers ervaringen uit tussen arbeidsmarktregio’s. Ze formuleerden ook concrete acties voor hun eigen arbeidsmarktregio. Integrale

12 nov 2019

De Programmaraad maakte deze publicatie in het kader van het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Daarmee is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2018 van start gegaan. Met dit project wordt het voor mensen makkelijker en veiliger om stappen die ze in hun loopbaan kunnen

12 nov 2019

Afgelopen zomer was het een gezellige drukte in het bedrijfsrestaurant van UW in Utrecht: 43 werkzoekenden voerden gesprekken met één of meer van de acht aanwezige werkgevers. UW re-integratie was gastheer voor een van de vele Meet&Greets die Onbeperkt aan de Slag organiseert. Klaar voor de arbeidsmarkt ‘We

31 okt 2019

Geloof jij als werkgever in gelijke kansen voor iedereen? Wil jij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden op duurzaam werk, maar weet je niet hoe? Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Marcel Hielkema, directeur van arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor, de website lerenomtewerken.nl gelanceerd

15 okt 2019

Na de kick-off op 14 mei was op dinsdag 8 oktober het eerste reguliere kennisplatform passend werk. Een groep van circa 35 professionals nam deel aan twee workshops. Voorafgaand daaraan gaf Ronald van Zijp, landelijk manager re-integratie en voorzieningen van UWV, een korte inleiding. Hij vertelde over