Nieuws

22 jun 2021

Financiële problemen vormen vaak een belemmering om aan het werk te gaan of te blijven. Samenwerking tussen de wereld van werk & inkomen en de wereld van de schuldhulp is daarom cruciaal. In 2020 zijn het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en Schouders Eronder daarom gestart met

21 jun 2021

Online klussenplatforms hebben niet altijd de beste reputatie. Mensen die klussen uitvoeren of diensten verlenen hebben vaak weinig zekerheid en moeten onderling concurreren op prijs. Aan de andere kant kunnen arbeidsplatforms de drempels verlagen voor mensen die moeilijk tot de arbeidsmarkt kunnen toetreden.

08 jun 2021

De waarde van werk is meer dan alleen het salaris. Waardevol werk geeft ritme, draagt bij aan gezondheid en helpt om mee te draaien in de samenleving. Maar hoe organiseer je waardevol werk? Deze vraag stond centraal tijdens het congres Waardevolwerk / Werkvolwaarde dat we op 3 juni 2021 organiseerden

25 mei 2021

Het personeelsbestand van Confed bestaat voor 80% uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Toch is de sociale onderneming niet alleen leverancier maar volwaardige partner voor hun klanten Quooker en Sunshower. Eind 2020 tekenen de drie bedrijven een convenant waarin is vastgelegd dat Confed vanuit