Nieuws

25 mei 2021

De arbeidsmarkt verandert en mensen moeten langer doorwerken. Dat vraagt van mensen meer dan ooit de regie te nemen op hun ontwikkeling en inzetbaarheid. Voor laagopgeleiden met een kwetsbare arbeidsmarkpositie is dit een extra uitdaging. Daarom organiseerde het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid

25 mei 2021

Communiceren met dove of slechthorende medewerkers kan best lastig zijn als je zelf geen gebarentaal hebt geleerd. Met de e-learning Gebarentaal op de werkvloer krijg je meer oog voor medewerkers met een auditieve beperking. Je maakt kennis met de Nederlandse gebarentaal en oefent met de beginselen van

25 mei 2021

De waarde van werk is meer dan alleen het salaris dat op jouw bankrekening wordt gestort. Het geeft ritme, draagt bij aan gezondheid en helpt om mee te draaien in de samenleving. Maar hoe organiseer je waardevol werk voor iedereen? Dat ontdekken we tijdens het congres Waardevolwerk / Werkvolwaarde dat

11 mei 2021

Tijdens de eerste transitiearena arbeidsparticipatie en sociale (wijk)teams van dit jaar gingen deelnemers van gemeenten, wijkteams en werkbedrijven met elkaar in gesprek. Ze praatten over welke kleine stappen zij kunnen zetten om de transitie in hun praktijk op gang te brengen of verder te helpen.

13 apr 2021

De komende periode tot en met de zomer heeft het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid een gevarieerd aanbod van kennisbijeenkomsten voor je in petto. Wat dacht je van een bijeenkomst over schuldenproblematiek? Of over uniforme loonwaardebepaling? Voor iedere professional heeft het Kenniscentrum

18 mrt 2021

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zo lang mogelijk gezond en met plezier werken? Anders gezegd: hoe zorg je voor duurzame inzetbaarheid? Hoe blijf je aan de bal? Dat was het thema van het congres De Professional Centraal dat zojuist geëindigd is. Ontwikkelingen als vergrijzing, langer doorwerken, de