Nieuws

13 sep 2022

Uit de evaluatie van de Participatiewet blijkt dat er flink wat dingen beter kunnen. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking werk bieden, ervaren veel versnippering. Ook werken sommige instrumenten niet optimaal, zoals de no-risk voor medewerkers met loonkostensubsidie. Bovendien is de ondersteuning

13 sep 2022

Erasmus+ is het Europese subsidie­programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van dit programma is bijdragen aan economische groei, werkgelegen­heid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om hun vaardigheden en

13 sep 2022

SBCM organiseert van 10 t/m 14 oktober het festival Sterk aan het Werk om zo een extra impuls te geven aan leven lang ontwikkelen in de SW-sector. Het festival is bedoeld voor medewerkers die vallen onder de SW en de Participatiewet. Meedoen kan via een gratis festival-app, festivalkrant en/of live festival

13 sep 2022

Mensen met een auditieve beperking kunnen vaak goed werk verrichten, mits zij de juiste ondersteuning krijgen. Door te kunnen communiceren met horende collega’s, worden medewerkers met een auditieve beperking eerder onderdeel worden van het team. Train daarom jouw collega’s in het maken van een gebaar

13 sep 2022

Wil jij weten wat je kan doen om medewerkers en/of cliënten met geldzorgen te ondersteunen zonder dat je daarbij in de schoenen van de schuldhulpverlener komt te staan? Kom dan naar de themabijeenkomst Schulden op de werkvloer en tijdens re-integratie op donderdag 6 oktober van 09:30 tot 12:00 uur in

23 aug 2022

MidZuid is een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf van de regio Dongemond. De laatste jaren is daar hard gewerkt om innovatie een plek te geven in de organisatie. Wat vraagt dit nou van een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf? En waarom is innovatie belangrijk? Om een antwoord te krijgen op die vragen sprak

23 aug 2022

Op 20 oktober 2022 organiseert SBCM samen met de landelijke klankbordgroep het jaarlijkse MZSW-congres, waarbij het programma is toegespitst op OR-leden van werk- of participatiebedrijven. Je bent van harte welkom om deel te nemen aan dit congres, waar je verschillende workshops kunt volgen over de professionalisering