Nieuws

13 mrt 2019

Een volle raadzaal in het SER-gebouw was vrijdag 8 maart 2019 het decor van een levendige discussie over het concept van een parallelle arbeidsmarkt. Hoogleraar Ton Wilthagen presenteerde zijn ideeën voor een alternatief voor de Participatiewet in de Participatielezing 2019. De lezing werd georganiseerd

13 mrt 2019

Op 14 mei 2019 vindt de eerste bijeenkomst plaats van het nieuwe kennisplatform passend werk. Tijdens de bijeenkomst worden interessante presentaties en workshops gegeven voor iedereen die bijdraagt aan passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De inschrijving is geopend! Verschillende

05 mrt 2019

Meer dan 200 professionals die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar en op het werk, kwamen op 24 januari naar het congres De Professional Centraal van SBCM en Cedris. ‘Vooral de ontmoeting met andere professionals en de gesprekjes die je met iedereen voert, zijn waardevol

05 mrt 2019

Vanaf nu kunnen werkzoekenden en werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie gratis zestien e-learningprogramma’s gebruiken. De programma’s lopen uiteen van sollicitatiecursus tot een cursus basisveiligheid. Deze digitale ondersteuning biedt hulp bij het zoeken naar werk en het aan de slag blijven.

05 mrt 2019

De inburgering van vluchtelingen (vergunninghouders) verloopt niet altijd vlekkeloos en er is vaak geen uitzicht op een baan, waardoor ze in de bijstand blijven. Ergon – een sociaal werkbedrijf in de regio Eindhoven die zich bezighoudt met mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt – bedacht

05 mrt 2019

Wilt u zich verder ontwikkelen op vakinhoudelijk gebied en met collega’s van andere bedrijven ervaringen uitwisselen? Bekijk het trainingsaanbod van SBCM en Cedris en volg bijvoorbeeld de training over schuldenproblematiek, vraaggericht coachen of omgaan met weerstand. Voor 2019 hebben SBCM en Cedris

05 mrt 2019

Emiel van Doorn begeleidt jongeren met een beperking en traint daarnaast professionals in vraaggericht coachen. Hij is wars van vragenlijsten en het sturen van een gesprek. ‘Ga vooral het gesprek in met een leeg hoofd en luister goed naar de ander.’ Er waart volgens Van Doorn een hardnekkig verschijnsel

05 mrt 2019

Het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn werkt sinds anderhalf jaar met Mobility Mentoring: een werkwijze waarbij burgers met multiproblematiek zelf aan de slag gaan om hun leven op orde te krijgen, begeleid door ‘toegangsmedewerkers’. De werkwijze past binnen de veranderende manier waarop

04 mrt 2019

Het kennisplatform jobcoaching is op 14 september succesvol afgetrapt door 15 jobcoaches van verschillende publieke en private organisaties, zoals SW-bedrijven, het UWV en jobcoachorganisaties. Zij praatten met elkaar over de toekomst van hun vakgebied en de rol hierin van het kennisplatform. Lees hierover