Nieuws

21 mei 2019

Van 6 tot en met 8 oktober 2019 houdt het Nationaal Agentschap Erasmus+ een Europees seminar voor professionals die kwetsbare (jong)volwassenen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Kwetsbare volwassenen Hoe bereiken we jongvolwassenen die buiten het reguliere onderwijs vallen en geen werk hebben, hoe bereiken

21 mei 2019

Al bekend met de Wat werkt bij-dossiers van kenniscentrum Movisie? De dossiers over inclusieve en sociale werkgelegenheid geven informatie over werkzame factoren bij de aanpak van sociale vraagstukken, gebaseerd op de laatste stand van zaken in de wetenschappelijke literatuur. Nuttig dus. Menu met werkzame

21 mei 2019

Dinsdagmiddag 14 mei kwam een grote groep professionals die zich bezighoudt met passend werk, bij elkaar tijdens de kick-off van het kennisplatform passend werk in Utrecht. Ze lieten zich onder meer bijpraten over de 3 M’s en over de ervaringen van firma Kramp met inclusief ondernemen. Inclusief ondernemen De

07 mei 2019

Het SW-Journaal schrijft over het nieuwe Kenniscentrum van SBCM en Cedris. Dat Kenniscentrum helpt op allerlei manieren om meer duurzaam, betaald en passend werk te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Nodig, want het gaat niet voor iedereen vanzelf. Download het artikel Online

07 mei 2019

Een rekenmodel voor een faire prijs voor detacheringskosten, do’s en don’ts op arbogebied bij detacheren, en de kunst van een goed adviesgesprek. Die onderwerpen komen aan de orde op de bijeenkomst van het kennisplatform detacheren op dinsdag 11 juni 2019. Meld je aan. John Jongenelen, Veiligheidskundige

15 apr 2019

Op donderdag 28 maart organiseerden Cedris en SBCM het eerste kennisplatform detacheren in 2019. Na een korte inleiding door Susan van Hoegee, nam Rogier Schweitzer van Randstad Nederland de deelnemers mee in het onderwerp: ‘Tariefstelling bij detacheren’. Detacheringsorganisatie Randstad werkt met

09 apr 2019

Op 14 mei 2019 is de eerste bijeenkomst van het nieuwe kennisplatform passend werk. Verschillende sprekers delen hun ervaringen en do’s en don’ts op het gebied van het creëren van passend werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het kennisplatform wordt georganiseerd door SBCM, Cedris

09 apr 2019

Op 26 maart 2019 woonden ongeveer 50 jobcoaches de bijeenkomst van de kenniskring jobcoaching bij. Zij volgden workshops over duurzaam matchen en over regelingen en voorzieningen voor de doelgroep banenafspraak. Breed offensief De middag startte met een toelichting vanuit Cedris op het breed offensief,