Het instrument beschut werk is inmiddels goed bekend in het land. Toch bestaan er nog behoorlijk wat misverstanden over. De Programmaraad heeft de 15 belangrijkste misvattingen in een publicatie op een rijtje gezet.

Veel gemeenten zien eigenlijk geen heil in beschut werk. Dat is een van de 15 vooroordelen die van een weerwoord worden voorzien in de publicatie van de Programmaraad. Uit de evaluatie beschut werk die het kabinet in november 2019 publiceerde blijkt dat er namelijk geen grond is voor deze bewering, zo meldt de publicatie: ‘De meeste gemeenten vinden dat de regeling voor beschut werk toegevoegde waarde heeft. Zij beschouwen beschut werk als een van de belangrijkste mogelijkheden om mensen die veel begeleiding nodig hebben loonvormende arbeid te laten verrichten’.

Daarnaast komen er in de publicatie nog 14 andere vooroordelen voorbij. Zoals: ‘De gemeente krijgt middelen over het aantal werkplekken dat uiteindelijk in een jaar is gerealiseerd’, ‘De gemeente moet het aantal beschutte werkplekken halen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) jaarlijks in zijn regeling opneemt’ en ‘Het Rijk controleert of de gemeente voldoende beschutte werkplekken creëert.’

Webinar

Op 10 december 2019 organiseerde de Programmaraad in samenwerking met SZW ook al een webinar over beschut werk. Tijdens dit webinar stond de evaluatie beschut werk centraal. Ook was er aandacht voor allerlei misverstanden rondom beschut werk.