Nieuws

23 jan 2023

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en SBCM voegen zich vanaf januari 2023 samen. Daarom komt er medio volgend jaar een nieuwe geïntegreerde SBCM-website en worden er nieuwe communicatiemiddelen gecreëerd. De integratie zal niet in een keer gebeuren, maar stapje voor stapje. Het

09 nov 2022

Het bespreekbaar maken van geldzaken en schulden is niet altijd even gemakkelijk, terwijl dit onderwerp meer aandacht verdient dan ooit te voren. De stijgende prijzen en inflatie brengen voor iedereen, ook voor medewerkers, de nodige vragen en zorgen met zich mee. Hoe ga je dit gesprek aan binnen de

19 okt 2022

Formeel gezien is de organisatie waar de gedetacheerde medewerker zijn of haar werk uitvoert (de inlener) verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken van een gedetacheerde. Maar hoe weet je nu dat hij of zij die verantwoordelijkheid ook daadwerkelijk neemt? Op welke manier kan je daar als professional

19 okt 2022

Wist je dat een op de drie huishoudens moeite heeft met rondkomen? Mede door de hoge energieprijzen en boodschappenkosten. Dat geldt zeker ook voor medewerkers in sociale werkbedrijven. Dit zijn mensen die een groter risico lopen op geldzorgen, bijvoorbeeld doordat ze moeite hebben om de digitale overheid

19 okt 2022

In de festival-app van SBCM kunnen medewerkers op een leuke en laagdrempelige manier iets leren over verschillende onderwerpen. De festival-app is onderdeel van het Sterk aan het Werk festival dat SBCM van 10 t/m 14 oktober 2022 organiseerde voor SW- en participatiewetmedewerkers. De app blijft ook na

19 okt 2022

Op 11 oktober 2022 vond de feestelijke prijsuitreiking van de SBCM Topperverkiezing 2022 plaats. De Topperverkiezing is onderdeel van het Sterk aan het Werk festival dat SBCM organiseerde van 10 t/m 14 oktober 2022. Op het live festival in het Spoorwegmuseum werden de negen finalisten in de schijnwerpers

13 sep 2022

Uit de evaluatie van de Participatiewet blijkt dat er flink wat dingen beter kunnen. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking werk bieden, ervaren veel versnippering. Ook werken sommige instrumenten niet optimaal, zoals de no-risk voor medewerkers met loonkostensubsidie. Bovendien is de ondersteuning