Bij WSP Parkstad in Heerlen wordt de e-learning al jaren gebuikt om medewerkers voor te bereiden op hun VCA-examen. Dionne Eijdems, adviseur opleiden en ontwikkelen, vertelt over haar ervaringen met de programma’s ‘Handige Herman’ en ‘Basisveiligheid (VCA)’.

’ We merken dat onze werknemers de proefexamens voor VCA veel beter maken als ze eerst de e-learning in de WERK-portal.nl hebben doorlopen.’

Het VCA-examen, waarin de kennis van werknemers over veilig werken wordt getoetst, is allesbehalve makkelijk. ‘In september 2017 is de manier van examineren veranderd, waardoor het voor veel mensen lastiger is om voor het examen te slagen’, zegt Eijdems. ‘Dat geldt zeker voor onze doelgroep. Veel mensen kampen met leerproblemen. Slechts de helft van onze deelnemers slaagt nu voor het VCA-examen.’

Basisveiligheid

Gelukkig vergroten de e-learningprogramma’s ‘Handige Herman’ en ‘Basisveiligheid’ hun kansen. Werknemers van onder andere de groenvoorziening volgen, voorafgaand aan het VCA-examen, een training met het programma Basisveiligheid. Dat doen ze achter een computer in het Open Leerplein van WSP Parkstad, onder individuele begeleiding van begeleider Peter Ortmans. Meestal bestaat de voorbereiding uit een tot twee sessies per week van ongeveer twee uur, gedurende een paar weken. ‘Na twee uur zie je dat de aandacht minder wordt’, zegt Eijdems. ‘Dan moet de stof even indalen, zodat ze de volgende keer weer verder kunnen.’

Eijdems, die ook coördinator is van het Open Leerplein van WSP Parkstad, is positief over de opzet van het programma Basisveiligheid. ‘We zien dat onze mensen heel geconcentreerd met de stof bezig zijn. In het begin vinden ze het meestal erg makkelijk, maar vervolgens worden ze wel degelijk aangezet tot nadenken. Ik heb het programma zelf ook doorlopen en moest mijn aandacht er goed bijhouden. Gelukkig is het programma speels opgezet, met veel plaatjes, waardoor het niet overkomt als leren. Veel van onze mensen hebben namelijk vervelende ervaringen met school en leren.’

E-learning

Of het programma ook echt bijdraagt aan een hoger slagingspercentage is volgens Eijdems moeilijk te meten. ‘Maar begeleiding en e-learning werken, dat zien we duidelijk terug. Normaal gesproken krijgen deelnemers twee dagen les in veilig werken en dan direct het VCA-examen erachteraan. Dat gaat voor veel van onze mensen te snel. Zij hebben tijd nodig om de stof te verwerken. Het programma Basisveiligheid en proefexamens helpen hen voorbereiden. We merken dat onze werknemers de proefexamens veel beter maken als ze eerst de e-learning hebben doorlopen.’

Handige Herman

Het programma ‘Handige Herman’ is niet specifiek gericht op het VCA-examen, maar op veilig werken binnen verschillende beroepstakken. Eijdems gebruikte het programma een tijd geleden om een groep medewerkers in het buitengebied voor te bereiden op risico’s en veiligheidsmaatregelen in hun werk. ‘Dat ging heel goed. Doordat we groepsgewijs het programma doorliepen, ontstond er veel interactie. Mensen deelden hun verhalen en gingen met elkaar in discussie. Een van de werkleiders vertelde ook over de veiligheid van de machines. Het werkte heel goed om alle neuzen dezelfde kant op te laten wijzen.’

Het enige dat volgens Eijdems beter kan bij WSP Parkstad is de herhaling van de stof. ‘Zoals bij alle cursussen zakt de informatie na een tijdje wat weg. Natuurlijk is het aan werkleiders om iedereen scherp te houden op de werkvloer, maar het zou goed zijn als medewerkers af en toe weer herinnerd worden aan de veiligheid op hun werk.’