In 2018 startte Treant Zorggroep het project ‘Grenzeloos ontwikkelen’. Doel: 125 banen voor medewerkers vanuit de Participatiewet in 2026. Er zijn inmiddels 38 van die banen en jaarlijks komen er 12 bij.

Concentreren op kerntaken

Treant Zorggroep, dat ziekenhuis- en verpleeghuiszorg biedt in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal, wil daarmee los van de wettelijke verplichting haar maatschappelijke betrokkenheid en sociale karakter tonen. Mobiliteitsadviseur Alet Denneboom: ‘Met deze extra functies kunnen vaste medewerkers meer tijd besteden aan belangrijke kernwaarden van het bedrijf: gastvrijheid en klantvriendelijkheid.’ De komst van de participanten mag niet leiden tot verdringing van vaste medewerkers of vrijwilligers. ‘We zijn enorm blij met onze vrijwilligers. Die willen we zeker niet kwijt. Ook onze vaste medewerkers hoeven zich geen zorgen te maken. Sterker nog, met de komst van de participanten kunnen ze zich meer concentreren op hun kerntaken. We halen de randzaken bij ze weg en die bundelen we tot een aantrekkelijke functie voor de participant. Zo heeft een verzorgende bijvoorbeeld meer tijd voor een praatje met de cliënt na het aantrekken van de steunkousen’, zegt Denneboom.

Extra aandacht en ondersteuning van Werkmaat

Participanten hebben wel extra aandacht en ondersteuning nodig. Dit vertaalt zich bij Treant onder meer in begeleiding door een werkmaat. Dat is een vaste medewerker die als maatje fungeert voor de participant. ‘We hebben de training Werkmaat nu drie keer ingezet voor onze medewerkers. Al snel bleek dat de instructie alleen niet voldoende was. Die hebben we dan ook aangevuld met een toelichting van een mobiliteitsadviseur van Treant over het ingezette beleid. Daarnaast hebben we een interactief deel ontwikkeld waarin diverse beperkingen worden toegelicht, zoals ADHD, autisme en een verstandelijke beperking. Op deze manier kunnen we de training structureel gaan inzetten en komen er steeds meer werkmaatjes’, aldus Denneboom.

WERK-portal

Deze aanpak past goed binnen het beleid van Treant, dat is gericht op ontwikkeling van haar medewerkers. Treant kent een eigen digitale leeromgeving, het Leerplein. Hier worden diverse modules aangeboden. Maar om deze modules goed te kunnen volgen is taalvaardigheid en een opleidingsniveau van minimaal mbo-niveau 3 noodzakelijk. Voor medewerkers met een lager opleidingsniveau heeft Treant geen middelen tot haar beschikking.
Treant maakt nu dan ook gebruik van de WERK-portal, hier kunnen participanten oefenen met online programma’s over bijvoorbeeld taal, solliciteren en rekenen. ‘De modules die op de WERK-portal staan zijn precies wat we nog niet in huis hadden. Veel mensen in deze regio reizen bijvoorbeeld niet vaak met het openbaar vervoer. Het is dan handig als het gebruik van een ov-chipkaart uitgelegd wordt via zo’n e-learning’, vindt Denneboom.

Thuissituatie

De WERK-portal biedt naast handige tools voor op de werkvloer ook mogelijkheden om op andere gebieden dan werk een verdieping te maken. Denneboom geeft aan dat de WERK-portal bij Treant vooral wordt ingezet voor alle randvoorwaarden. ‘De uitvoering van het werk gaat onder begeleiding van de werkmaat en dat gaat over het algemeen gewoon goed. Het gaat vooral om randzaken. We hebben bijvoorbeeld een jongeman die zich de laatste tijd veel verslaapt. Na een gesprek hierover bleek dat hij ‘s avonds moeite heeft om op tijd te stoppen met gamen. Daaruit blijkt dat de thuissituatie van invloed is op het werk. Dat is voor iedereen zo, maar bij deze doelgroep uit zich dat extra snel. De WERK-portal geeft handvatten om ook die thuissituatie in relatie tot werk te verbeteren.’

Duurzame functie

Natuurlijk zullen er participanten zijn die het niet redden bij Treant. Voor die mensen probeert Denneboom een stapje extra te doen. ‘Het is natuurlijk niet onze taak om dan een andere baan te vinden voor deze mensen. Maar we willen ons hier wel extra voor inzetten. We zijn nu actief bezig om een netwerk te vormen samen met een aantal andere bedrijven uit de regio met hetzelfde gedachtegoed. Via dit netwerk kan een participant wellicht toch ergens anders verder aan de slag. Daarmee heb je nog steeds geen structurele plek voor iemand, maar je hoopt wel dat door verschillende goede werkervaringen iemand stappen maakt en uiteindelijk wel een duurzame plek vindt.’

Innovatieregeling Sociale Werkvoorziening

Heb je net als Treant een innovatief plan om participanten aan duurzaam werk te helpen? SBCM stimuleert innovatieve activiteiten met de Innovatieregeling Sociale Werkgelegenheid. Op basis van deze regeling kan een organisatie of bedrijf actief voor de sociale werkgelegenheid op eenvoudige wijze een financiële bijdrage aanvragen.