In het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is door functiecreatie de functie assistent cateringmedewerker ontstaan. Uit een onderzoek van SW-bedrijf Hameland bleek dat er veel elementaire taken van cateringmedewerkers konden worden overgenomen door een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.

‘Wij zijn van mening dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans kunnen bieden op een duurzame baan via functiecreatie.’ Margreet de Pree, communicatieadviseur, Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Maatschappelijk betrokken

Margreet de Pree is communicatieadviseur bij SKB. Zij vertelt waarom het ziekenhuis functiecreatie heeft ingezet. ‘We zijn maatschappelijk betrokken. Toen de leidinggevenden van de afdeling werden gevraagd aan de pilot deel te nemen, hoefden zij niet lang na te denken. Wij zijn van mening dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans kunnen bieden op een duurzame baan via functiecreatie.’

Uit het onderzoek bleek dat ruim 30 procent van de taken van de cateringmedewerkers bestond uit elementaire taken. Deze taken kunnen met een goede instructie en begeleiding prima worden verricht door een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. De taken bestaan uit drie categorieën:

  • Schoonmaken & opruimen
  • Bevoorrading van apparaten
  • Assistentie bij maaltijdbereiding

Volwaardige banen

Het onderzoek is uitgevoerd door Leon ten Have, jobhunter bij SW-organisatie Hameland. Volgens hem zijn er veel volwaardige banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Het is vaak zo dat de taken verspreid zijn over tal van andere functies. Door middel van functiecreatie proberen we de deeltaken waaruit functies bestaan in kaart te brengen. Daarnaast proberen we de complexe taken van de elementaire taken te scheiden. Door de elementaire taken te bundelen tot nieuwe functies, ontstaan er veel mogelijkheden. Kortom, het werk is er wel, maar het is vaak verborgen. Een bijkomend voordeel van functiecreatie is dat reguliere medewerkers zich beter kunnen concentreren op hun kerntaken.’

Meer informatie

Via onderstaand filmpje krijg je een impressie van hoe de functie tot stand is gekomen bij het Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Meer informatie over de methode functiecreatie