Vluchtelingenwerk Velsen heeft sinds november 2018 drie klasjes per week van statushouders die e-learnings volgen van WERK-portal.nl en Oefenen.nl. Dit past in de nieuwe aanpak van de gemeente om statushouders naast hun inburgeringscursus toe te rusten om mee te doen in de samenleving.

Werkfit

Vluchtelingenwerk is een van de aanbieders die de gemeente Velsen na een aanbestedingsprocedure koos om de nieuwe aanpak uit te voeren. ‘Dat we e-learning als activiteit aanbieden, was een pre in de aanbesteding’, zegt coördinator Vluchtelingenwerk locatie Velsen Astrid Verschuren. ‘De andere aanbieders doen dat niet.’ De gemeente heeft ervoor gekozen om eerst aan de slag te gaan met mensen die maximaal een jaar in Velsen wonen en die zo snel mogelijk moeten participeren in de Nederlandse samenleving. Er zijn twee trajecten: het traject Meedoen en het traject Werk. Het traject Meedoen duurt een jaar. Het doel is dat de statushouder daarna vrijwilligerswerk gaat doen of meedoet aan buurthuisactiviteiten. Het traject Werk duurt een half jaar en is bedoeld om statushouders van een wat hoger niveau werkfit te maken. Ze worden toegeleid naar een baan of werkervaringsplaats of ze worden voorbereid op een specifieke opleiding.

Voorgestelde modules

In elk klasje zitten 5 à 6 deelnemers, mannen en vrouwen van verschillende leeftijd en verschillend opleidings- en taalniveau. Ze werken individueel. Esmee Doets, stagiaire sociaal werk, begeleidt deze klasjes. ‘Elke statushouder heeft bij ons een persoonlijke begeleider. Die stelt op basis van gesprekken een plan van aanpak op voor die persoon. Daarin staat ook welke e-learningprogramma’s de statushouder het beste kan volgen. In mijn klasje zet ik de statushouder aan het werk met de voorgestelde programma’s en ik kijk of het niveau past. Ik help als ze ergens niet uitkomen.’ Er is altijd een beeldwoordenboek als hulpmiddel bij de hand.

Beroepenoriëntatie

De taalprogramma’s worden het meest gedaan. Er zijn er twee: ‘Taal en werk’ (van WERK-portal.nl) en ‘Lees- en schrijf! Taal op je werk’ (van Oefenen.nl). Verschuren: ‘De module Lees- en schrijftaal is wat moeilijker en heeft uitgebreidere opdrachten. Welke module het meest geschikt is, hangt af van het niveau van de statushouder, maar dat is soms moeilijk te beoordelen.’ Veelgebruikte programma’s van WERK-portal.nl zijn ‘Wat past bij mij?’ over beroepenoriëntatie, ‘Aan de slag blijven’ over algemene werknemersvaardigheden, en ‘Veilig werken met Handige Herman’. Wie nog weinig of geen ervaring heeft met computers, begint met ‘Klik & Tik basis’ van Oefenen.nl.

Werknemersvaardigheden

De deelnemers werken alleen op het kantoor van Vluchtelingenwerk aan de programma’s, niet thuis. Dat is een bewuste keuze: zo leren ze ook bepaalde werknemersvaardigheden. ‘Op tijd komen en je afmelden als je niet kunt, dat geldt ook voor de e-learning’, zegt Verschuren. ‘Dat soort vaardigheden leren ze steeds beter.’ Er is ook een inhoudelijke reden. ‘We willen voorkomen dat iemand thuis inlogt en hier zegt: ik ben klaar. We weten dan niet of iemand het echt zelf heeft gedaan.’

Twee begeleiders

De klasjes hebben nu elk één begeleider. Dat is soms te weinig. Doets: ‘Als ik met een nieuwe groep begin, moet ik iedereen helpen met opstarten van de computer. Dan is het prettig als er hulp is.’ In haar eentje kan ze niet de individuele begeleiding geven die nodig is. Als ze iemand achter elkaar hoort klikken met de muis, weet ze dat ze even moet kijken. ‘Veel programma’s hebben meerkeuzevragen. Is een antwoord fout, dan klikt een deelnemer gewoon een van de andere antwoorden aan, net zo lang tot het goed is. Of ze gaan ondanks de fouten gewoon door tot het onderdeel klaar is. Dan zie je pas het eind wat er aan de hand is en weet je niet of ze de materie nu echt goed begrepen hebben.’ Daarom wil Verschuren volgend jaar twee begeleiders per klasje.

Sociale functie

Verschuren en Doets zien verschillende voordelen van de e-learning:

  • Zoals het nu door de gemeente is opgezet, is het een activiteit waarvoor deelnemers naar een andere plek moeten. Dat is een goede voorbereiding op de werksituatie.
  • Het heeft een sociale functie: deelnemers leren elkaar kennen; in de pauze spreken ze elkaar.
  • Iedereen werkt in zijn eigen tempo.
  • Er is een gevarieerd aanbod van programma’s over praktische onderwerpen, over taal en over werk.
    • De uitkomst van de beroepenoriëntatie voegt echt iets toe. De begeleider kan erop terugkomen in een gesprek.

Positieve reacties

Over het geheel genomen zijn ze tevreden over de e-learning. ‘We krijgen veel positieve reacties’, zegt Doets, ‘zowel van begeleiders als van statushouders zelf.’ Verschuren: ‘Ze komen redelijk trouw, dat zegt ook wat.’ Voor organisaties die willen beginnen met e-learning, hebben ze ook wel tips. ‘Je moet het sociale gedeelte niet vergeten’, vindt Doets. ‘In de voorbereiding op werk is dat ook belangrijk.’ Verschuren: ‘Ik vind het een goede keuze om mensen niet thuis te laten werken. Alleen als je erbij bent, heb je er zicht op wat ze echt zelf doen en begrijpen.’

Meer informatie

De WERK-portal.nl is een product van SBCM en Cedris. De e-learnings hebben allemaal te maken met werk en zijn gratis te volgen. Oefenen.nl is een product van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.  Op Oefenen.nl zijn veel e-learnings te vinden over basisvaardigheden als taal, rekenen en digitale vaardigheden. Individuele gebruikers kunnen een gratis account aanmaken. Bedrijven kunnen een betaalde licentie afnemen die hen ook toegang geeft tot een volgsysteem.