‘Kijk niet opzij bij schulden, maar pik de signalen op en maak ze bespreekbaar.’ Dat zegt directeur/bestuurssecretaris Fred Dijk van Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad. In de strijd tegen schuldenproblematiek onder werknemers ging WSP Parkstad de samenwerking aan met Kredietbank Limburg. Medewerkers kunnen wekelijks terecht bij een inloopspreekuur. Ook pakt WSP Parkstad laaggeletterdheid aan.

Fred Dijk, directeur/bestuurssecretaris van WSP Parkstad, krijgt maandelijks diverse aanvragen van loonvoorschotten. Als een medewerker een voorschot vraagt van een paar tientjes tot 100 euro, is dat volgens hem het eerste signaal dat er financiële zorgen zijn. ‘Dat signaal kun je naast je neerleggen of je pakt het op en gaat het gesprek aan. Wij herkennen het probleem en gaan in gesprek’, stelt Dijk. Een tweede signaal zijn de loonbeslagen van werknemers. ‘In totaal verwerk ik 150 tot 160 loonbeslagen per maand voor 110 tot 120 medewerkers. Dat betekent dat sommige medewerkers meerdere beslagen hebben.’

Problemen aanpakken bij de bron

Dijk is het niet eens met werkgevers die beweren dat ze niets met de financiële situatie van werknemers te maken hebben. ‘Als werknemers minder zorgen hebben, in dit geval financiële zorgen, dan verschijnen ze met een beter gevoel op de werkvloer. Dat heeft een positief effect op de werkomgeving. Zo voorkom je een hoger verzuim of gedoe op de werkvloer dat zijn oorsprong kent in de stress door schuldenproblematiek. De filosofie van WSP Parkstad is dat we beginnen bij de bron, zodat het niet komt tot escalaties. Je moet er toch niet aan denken dat gezinnen met kinderen uit hun huis worden geplaatst? Dat wil ik ten koste van alles voorkomen.’

Samenwerking met Kredietbank

Vanaf 1 mei 2018 kunnen medewerkers van WSP Parkstad terecht bij een inloopspreekuur met een medewerker van Kredietbank Limburg. Dijk is erg positief over de samenwerking met de Kredietbank. ‘Vanaf de eerste dag gaan elke week zeker 3 à 4 mensen naar het spreekuur. Ik was bang dat de schroom om ernaartoe te gaan groter zou zijn, maar omdat de schuldhulpverlener op een andere verdieping in ons gebouw zit, is de privacy van onze medewerkers goed gewaarborgd’, zegt Dijk. Hij denkt ook dat het thuisvoordeel juist een positieve rol speelt. ‘In eigen huis naar iemand toelopen is toch makkelijker dan zelf een afspraak maken met vreemde mensen.’

Laaggeletterdheid

Volgens Dijk speelt laaggeletterdheid een belangrijke rol bij de schuldenproblematiek bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Wij zien vaak dat mensen brieven toegestuurd krijgen, maar niet begrijpen wat daar precies instaat. Dit blijken dan vaak eerste, tweede en derde herinneringen te zijn. Dan moet zo iemand ook nog boetes en toeslagen betalen, terwijl hij daar het geld helemaal niet voor heeft. En zo stapelen de problemen zich op.’ Om deze problematiek aan te pakken heeft WSP Parkstad een strip ontwikkeld. Deze strip hangt in het bedrijf en maakt duidelijk wat een medewerker kan doen als hij niet goed rond komt met zijn geld en er brieven binnenkomen die hij niet begrijpt.

Taalambassadeurs

Tijdens de Week van de Alfabetisering organiseerde WSP Parkstad diverse taalmarkten om het eigen open leercentrum extra te promoten. In het open leercentrum kunnen medewerkers tijdens werktijd met hun taal-, reken- en computervaardigheid aan de slag. Om taalvaardigheid bespreekbaar te maken zet WSP Parkstad taalambassadeurs in. Dit zijn medewerkers die zelf lange tijd een taalachterstand hebben gehad en daar met succes wat aan hebben gedaan.

Volgens Fred Dijk zijn laaggeletterden vaak erg kunstig in het verbergen van hun laaggeletterdheid. ‘Ze zijn hun bril vergeten, hebben hun arm in de mitella, melden zich ziek of nemen een rapport mee naar huis om het daar te lezen. Het is cruciaal dat stafpersoneel is getraind op het herkennen van signalen van laaggeletterdheid en schuldenproblematiek.’

Roadshow

WSP Parkstad laat binnenkort ook de roadshow ‘Over geld en zo’ van SBCM uitvoeren op haar locatie. Deze theatershow maakt geld en geldzorgen op een leuke manier bespreekbaar. Medewerkers denken met de acteurs mee over hoe ze verstandig kunnen omgaan met geld. Ondertussen krijgen professionals in een workshop concrete tips om op een goede manier het gesprek aan te gaan met hun medewerkers.

Meer informatie

SBCM biedt verschillende hulpmiddelen op het gebied van schuldenproblematiek. Naast de roadshow organiseert het diverse trainingen. Ook hebben SBCM en de Hogeschool Utrecht meerdere handreikingen ontwikkeld. Verder is er een praktische leidraad voor begeleiders of leidinggevenden om het gesprek over geld aan te gaan.