Het bespreekbaar maken van geldzaken en schulden is niet altijd even gemakkelijk, terwijl dit onderwerp meer aandacht verdient dan ooit te voren. De stijgende prijzen en inflatie brengen voor iedereen, ook voor medewerkers, de nodige vragen en zorgen met zich mee. Hoe ga je dit gesprek aan binnen de organisatie? Laat je inspireren door het praktijkvoorbeeld van sociaal ontwikkelbedrijf Ergon. Ergon is het wél gelukt om financiële problemen bespreekbaar te maken.

Financieel Loket

Ingrid Hems, CFO bij Ergon, vertelt: “Op een gegeven moment zijn we opgehouden met vergaderen en lobbyen en zijn we gewoon gestart. Geen beleidsplan, geen budgetafspraken, geen targets. Wel kleine pilots, bewustwording en een spreekuur.” Inmiddels zijn de Sociaal Raadslieden, WijEindhoven en Werkplaats Financiën aangehaakt. Samen draaien ze het financieel loket binnen de veilige muren van Ergon. Medewerkers kunnen met hun financiële vragen terecht bij het Financieel Loket voor laagdrempelige hulp, maar ook als zij steun zoeken om bijvoorbeeld een instantie op te bellen of voor de eerste keer naar de Voedselbank te stappen.

Ondersteuning bieden

Het financieel loket is een belangrijke pijler. Daarnaast worden er inspiratieworkshops gegeven en worden leidinggevenden getraind in gesprekstechnieken en het signaleren van geldzorgen. Hiermee hoopt Ergon vroegtijdig zicht te krijgen op problemen, zodat zij ook in een vroegtijdig stadium ondersteuning kunnen aanbieden. Ook heeft Ergon gesprekskaarten voor werkleiders ontwikkeld en is Ergon betrokken geweest bij de e-learning Schuldenproblematiek van het Kenniscentrum Inclusieve en Sociale Werkgelegenheid.

Producten voor medewerkers

Niet alleen voor leidinggevenden, maar ook voor medewerkers heeft Ergon producten ontwikkeld. Zo hebben zij een boekje met bespaartips voor medewerkers gemaakt. En heeft Ergon samen met het Nibud een Geldkrant met tips en informatie voor hun hun medewerkers opgesteld en uitgebracht.

Ervaringsdeskundigen

Ook zet Ergon ervaringsdeskundigen in om medewerkers over de drempel te helpen om het gesprek aan te gaan als ze geldzorgen hebben. Deze ervaringsdeskundigen zijn soms SW-medewerkers die dit naast hun werk doen of speciaal hiervoor aangetrokken medewerkers die hierin opgeleid zijn. Vorig jaar is hierover een video opgenomen met medewerker Ruben van Ergon.