Orly en Endevoets is gevestigd in Den Bosch en levert restauratie, renovatie, onderhoud, steigerbouw en isolatie binnen de bouw. De klanten zijn overheid, vastgoedorganisaties, bedrijven en particulieren. Het bedrijf mikt op kwaliteit en is dan ook gecertificeerd door het Gevelgilde als erkend restauratie voegbedrijf. Er werken zo’n 45 vaste medewerkers. Ieder najaar loopt het aantal op tot circa 85.

‘Het begon niet direct vanuit het idee van social return, maar we lopen daarmee nu wel voorop. De concurrenten zetten vaak alleen in op prijs. Wij kijken intussen breder en meer omgevingsbewust.’ Gideon Verhoeven, HR-manager. Orly en Endevoets

HR-manager Gideon Verhoeven over de sfeer in het bedrijf: ‘We zijn een informele, ambitieuze en professionele organisatie met een sociaal hart. Het is mijn streven, dat ieder die hier werkt, dit ook zo ervaart. We willen voorop lopen met social return en geven regelmatig leerlingen en langdurig werklozen een kans.’ Orly en Endevoets werkt vaak op basis van aanbestedingen, die in januari/februari plaatsvinden. Het werk begint dan in maart te lopen met de piek in het najaar. Veel medewerkers kunnen hierdoor niet het hele jaar in dienst blijven. Vaklieden zijn niet altijd beschikbaar. Om hun kwaliteit maximaal in te zetten heeft het bedrijf gekeken naar de eenvoudigere taken en deze gebundeld, zodat enkele medewerkers, die minder vaktechnisch geschoold zijn, deze kunnen uitvoeren.

Door functiecreatie concentreren op ‘eigen’ taken

Dit gebeurt door SW-medewerkers van werkbedrijf Weener XL. Hun taken zijn:

  • Hoge druk reinigen van gevels
  • Verwijderen bestaand voegwerk
  • Na-isoleren van de gevel
  • Hydrofoberen/waterbestendig maken

De voegers hoeven zich door deze functiecreatie minder met deze taken bezig te houden en kunnen zich concentreren op het voegen. Met name in de piekperiode leidt dit tot hogere productiviteit. Door de voegers wordt het wisselend gewaardeerd. Sommigen vinden het geweldig, anderen missen de afwisseling. Zodra de werkdruk het toelaat, zorgt het bedrijf voor de nodige afwisseling.

Gideon Verhoeven: ‘Het werk stelt eisen: veiligheid, zelfstandigheid, fysiek, mentaal. We hebben een inwerkprogramma opgezet. De eerste week is er 100% instructie. De tweede week gaan de medewerkers aan de slag onder begeleiding van een buddy. Daarna neemt de behoefte aan begeleiding sterk af tot 1 à 2 uur per week en wijkt niet veel af van vergelijkbare reguliere medewerkers. De productiviteit loopt op van 60 à 70 procent naar vrijwel 100 bij repeterend werk. De nieuwe medewerkers horen er gewoon bij en hebben dezelfde werkkleding, pbm-box etc. We willen elk jaar een nieuw beroep doen op SW’ers. In de wintermaanden kunnen we hen vaak geen werk bieden. Liefst willen we dezelfde medewerkers terug.’

Voordelen

De voordelen voor het bedrijf zijn:

  • Efficiënt inzetten van schaarse vakkrachten
  • Flexibele inzet
  • Vermijden werkgeversrisico
  • Voldoen aan de social return verplichting, die bij veel aanbestedingen zwaar telt
  • Nauwelijks extra out of pocket kosten

Gideon Verhoeven: ‘Het begon niet direct vanuit het idee van social return, maar we lopen daarmee nu wel voorop. De concurrenten zetten vaak alleen in op prijs. Wij kijken intussen breder en meer omgevingsbewust. De bouw is vaak nog heel traditioneel en heeft weinig bereidheid te veranderen.’

Overigens ziet Orly en Endevoets nog tal van mogelijkheden om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Er zijn plannen om uit te breiden.

Meer informatie

Via onderstaand filmpje krijg je een impressie van de functiecreatie bij Orly en Endevoets.

Meer informatie over de methode functiecreatie