NXP is 60 jaar geleden begonnen als onderdeel van Philips en inmiddels 7 jaar zelfstandig. Het bedrijf is in de gehele wereld een vooraanstaand speler in de ontwikkeling en productie van chips. Bijvoorbeeld in veel auto’s en mobiele telefoons zijn chips van NXP te vinden. Bij NXP Nederland werkten voorheen 5.500 medewerkers, nu nog ruim 3.000.

‘De ervaring leert dat mensen met de juiste opleiding en begeleiding weer volledig en volwaardig in het arbeidsproces kunnen meedraaien.’ Martijn van der Linden, NXP

Om mee te kunnen in de internationale prijsontwikkeling is het voortdurend noodzakelijk om de effectiviteit en efficiency in de productie te verbeteren. Door slimmer te werken is steeds minder personeel nodig. Het productieproces is complex met wel 3 tot 600 processtappen in een doorlooptijd van 6 weken. De waarde van de wafers (halfgeleidermateriaal waarop geïntegreerde schakelingen geconstrueerd worden) met chips is dan ook groot: een box met 25 wafers is al gauw een stevige Mercedes waard.

Ook in moeilijke tijden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten

Martijn van der Linden van NXP: ‘NXP heeft zich ook in moeilijke tijden ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en te begeleiden naar een baan. De ervaring leert dat mensen met de juiste opleiding en begeleiding weer volledig en volwaardig in het arbeidsproces kunnen meedraaien. Nog te vaak wordt deze groep vergeten of genegeerd. NXP is de uitdaging aangegaan om hen weer midden in onze samenleving te plaatsen. Op dit moment zijn we bezig met doorontwikkeling van ons MVO-beleid. Gesprekken vinden plaats met een facilitair dienstverlener om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Dit bedrijf verricht reeds diensten als schoonmaak, kantine, groenonderhoud, receptie etc. In magazijnomgeving zijn ook enkele medewerkers van Werkbedrijf Breed werkzaam.’

Al in 2009 liet NXP in Nijmegen ter invulling van haar maatschappelijke rol door SBCM samen met Werkbedrijf Breed onderzoek doen naar de mogelijkheden om door functiedifferentiatie mensenmet een afstand tot de arbeidsmarkt in de productie in te zetten. Gekeken werd naar benodigde kennis, samengesteldheid (complexiteit van handelingen), verantwoordelijkheid, contact en arbeidsomstandigheden. Dit leverde de functie van procesoperator op in de productieomgeving (volcontinudienst) en die van warehousemedewerker in de magazijnomgeving (dagdienst).

Procesoperator

In deze case is de functie van procesoperator in beeld gebracht. Een vijftal procesoperators is door Breed gedetacheerd bij NXP. Zij verrichten een deeltaak van de reguliere functie van procesoperator, namelijk de logistieke handelingen in de fabriek. Dit betreft het transport van de wafers met behulp van karretjes. Dit werk is sterk geprotocolleerd en vereist aandacht. Door het verrichten van deze deeltaak wordt een deel van het werk van de reguliere procesoperators weggenomen. Zij richten zich op het bedienen van de machines. In hun deeltaak zijn de procesoperators van Breed even productief als reguliere procesoperators. Bij bijzondere omstandigheden is hun probleemoplossend vermogen wat minder. Daar staat tegenover, dat ze loyaal en gemotiveerd zijn en langer blijven.

De werving en selectie zijn door Breed gedaan. Aan de introductie bij de collega’s is door NXP de nodige aandacht gegeven. Na wat aanloopproblemen lopen ze nu gewoon mee in de productie. Het inwerken is en wordt gefaseerd aangepakt, namelijk eerst opleiding en training in dagdienst. Vervolgens teruggebracht naar minder begeleiding en tenslotte de overstap naar ploegendienst. De consulent van Breed heeft periodiek contact met NXP. Dit wijkt niet veel af van de werkwijze van het uitzendbureau.

Meer informatie

Via onderstaand filmpje krijg je een impressie van de duurzame plaatsing bij NXP.

Meer informatie over de methode functiecreatie