Geldzorgen uiten zich vaak in allerlei andere problemen zoals stress, relatieproblemen, ziekteverzuim en een ongezonde leefstijl. Om grotere problemen te voorkomen is het daarom belangrijk om tijdig signalen te herkennen die duiden op mogelijke geldproblemen. En vervolgens hierover het gesprek aan te gaan. Een gesprek kan bij de betrokkene al een hele opluchting geven en leiden tot positieve effecten zonder dat daarmee de geldproblemen meteen zijn opgelost. In de e-learning Schuldenproblematiek leer je meer over het herkennen, bespreken en doorverwijzen bij Schuldenproblematiek. Ook zijn tal van video’s opgenomen die ook los gebruikt kunnen worden. René Cornelissen, jobcoach bij Ergon, heeft aan een aantal van deze video’s meegewerkt.

Of je nu een baan hebt of een uitkering, iedereen kan in de financiële problemen raken. In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens ermee te maken. ‘Sommige mensen maken een kleine fout die grote gevolgen kan hebben. Denk aan een verkeersboete die niet wordt betaald en tot een groot bedrag kan oplopen. Maar ook een scheiding of ontslag kunnen mensen in de problemen brengen.’ Dat zegt René Cornelissen die dit als jobcoach en vertrouwenspersoon bij Ergon in Eindhoven regelmatig tegenkomt. Vooral kwetsbare mensen, lager opgeleiden of mensen die niet zo digitaal vaardig zijn, kunnen snel in de knel raken. Erover praten en hulp aanbieden is echter niet zo gemakkelijk. Precies daarom is de e-learning Schuldenproblematiek ontwikkeld voor jobcoaches, HR-medewerkers en leidinggevenden. Met praktische tips van deskundigen en van mensen die uit de schulden zijn gekomen, kun je beter het moeilijke gesprek aangaan en samen oplossingen vinden.

Signalen herkennen

De eerste stap is het herkennen van signalen. ‘Mensen schamen zich, durven er niet over te praten. Daarom moet je als organisatie alert op zijn’, zegt Cornelissen. ‘Iemand gaat bijvoorbeeld niet naar een sollicitatiegesprek omdat hij de reiskosten niet kan betalen. Niet meedoen met een cadeautje voor een collega, een afspraak missen omdat ze de post niet openmaken: het kan een signaal van geldzorgen zijn. En dat is echt zwaar. Mensen ervaren daar veel stress van. Ze lopen het risico om hun huis of baan kwijt te raken, gaan scheiden of worden ziek.’

Goed gesprek en routekaart

Signaleren is een eerste stap, maar hoe bespreek je het op een goede manier? Ook daarvoor biedt de e-learning Schuldenproblematiek handige tips, bijvoorbeeld over gesprekstechnieken: je ziet er goede en foute voorbeelden van. ‘Belangrijk is ook om mensen serieus te nemen. Vertrouwen is het sleutelwoord’, stelt Cornelissen. ‘Je moet het probleem bij de eigenaar laten, maar je kunt wel perspectief bieden en laten voelen dat mensen er niet alleen voor staan. Mijn ervaring is dat het goed werkt om een klein team te vormen en gericht ketenpartners in te schakelen.’
Ook op dat punt is de e-learning praktisch: met voorbeelden, factsheets en een routekaart wanneer je welke ondersteuning kunt inschakelen.

Delen met ketenpartners

Sinds vorig jaar heeft Ergon een laagdrempelig loket voor een snelle hulpverlening met wekelijks een financieel spreekuur in samenwerking met ketenpartners, zoals sociaal raadslieden en wijkorganisaties. Dat maakt het gemakkelijker om samen te werken. Ook zij kennen de e-learning inmiddels, evenals de beroepsgroep van de jobcoaches. Cornelissen denkt dat de e-learning een echte eyeopener en hulp kan zijn voor elk bedrijf: ‘Als HR-medewerker heb je er een rol in te spelen, maar weet je soms niet waar je moet beginnen. Dus mijn advies is de e-learning te gebruiken en te delen met de partners waarmee je samenwerkt.’

Volg de gratis e-learning Schuldenproblematiek

De e-learning Schuldenproblematiek, bedoeld voor jobcoaches, HR-medewerkers en leidinggevenden, de inhoud is ontwikkeld door het Lectoraat Schulden en Incasso en het Lectoraat Organiseren van Waardig Werk van de Hogeschool Utrecht en is tot stand gekomen dankzij Instituut Gak en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Ga naar de e-learning Schuldenproblematiek.

Bijeenkomst over schuldenproblematiek

  • Op 20 mei 2021 is er met Schouders Eronder een online sessie over Arbeidsparticipatie en Schulden. Je kunt je alvast aanmelden voor de online sessie.
  • Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert op donderdag 16 september 2021 van 11.00-12.00 uur een Kenniskring jobcoaching. Je kunt je alvast aanmelden voor deze bijeenkomst.