Op een aantal scholen zijn de eerste pilots gestart van het project ‘Online werken aan je loopbaan’. Met dit project richt SBCM zich samen met Instituut Gak op werkgevers en scholen die kwetsbare jongeren helpen bij hun loopbaanontwikkeling. De jongeren maken in de pilots gebruik van de online programma’s van de WERK-portal.nl. En daar zijn ze enthousiast over, blijkt uit de reacties van de deelnemende scholen.

‘Inhoudelijk sluiten de programma’s goed aan’

‘De onderwerpen van de lessen sluiten aan bij de stage-ervaringen van de leerlingen’, geeft praktijkschool de Zwaaikom aan. ‘Dit zorgt voor een goede koppeling tussen theorie en praktijk. Het taalgebruik is eenvoudig en goed te begrijpen voor leerlingen van het praktijkonderwijs.’

Handige Herman

Een docent van de schakelklas van VSO Herenwaard laat weten dat hij met de leerlingen het programma Handige Herman heeft doorlopen. Dit programma gaat over veiligheidsvoorschriften (VCA). ‘Zoals ik al dacht, vinden mijn leerlingen handige Herman heel grappig, net als ik. En leerzaam.’

‘Ook de filmpjes over bijvoorbeeld hygiëne op het werk hebben we bekeken’, vervolgt de docent. ‘Vooral als we expres het foute antwoord invulden, kregen we hele grappige filmpjes. Voor de makers: hulde! Supergrappig en het geeft een mooi aanknopingspunt om de onderwerpen in de groep te bespreken.’

Feedback

Het Summa College in Eindhoven werkt ook met de programma’s. Dit doen zij in de Entree (in het reguliere onderwijs, het onderwijs met inburgeraars en op het VO anderstaligen). ‘Inhoudelijk sluiten de programma’s goed aan’, laat de school weten. ‘Leerlingen zijn enthousiast. Wel is het taalniveau voor NT2-instromers soms te moeilijk. Dat sommige programma’s een vertaling aanbieden, helpt dan.’ Een aantal andere scholen laat weten behoefte te hebben aan een breder pakket rondom de WERK-portal. Momenteel onderzoekt SBCM wat hierin mogelijk is.

Over ‘Online werken aan je loopbaan’

Het project ‘Online werken aan je loopbaan’ heeft als doel kwetsbare jongeren die niet kunnen deelnemen aan het formele onderwijs te ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling en hun duurzame inzetbaarheid te vergroten . Hiervoor wordt onder meer de WERK-portal.nl ingezet. Het project voert SBCM uit in samenwerking met Instituut Gak.

Werkgevers gezocht voor het project

SBCM is nog op zoek naar werkgevers die deel willen nemen aan het project ‘Online werken aan je loopbaan’. Tijdens een pilot kan de werkgever ervaren wat de meerwaarde is om de online programma ́s van de WERK-portal.nl in te zetten en wordt hij geholpen bij de implementatie. De WERK-portal.nl is per 1-1-2019 kosteloos beschikbaar. Kent u een werkgever die misschien wil deelnemen?