Veel medewerkers van SW-bedrijven hebben geldproblemen. Zij vinden het vaak moeilijk om hierover te praten. De gratis roadshow ‘Over geld en zo’ maakt geldproblemen bespreekbaar en biedt SW-medewerkers handvatten om verstandig met geld om te gaan. ‘De roadshow ‘Over geld en zo’ heeft ons geholpen om mensen makkelijker over geldzaken te laten praten’, zegt Herma Koenraadt, bedrijfsmaatschappelijk werker bij DCW in Enschede, in een artikel in het SW-journaal van april 2017.

Roadshow

De roadshow van SBCM bestaat uit een theatershow voor medewerkers en een workshop voor SW-professionals. In deze worskshop leren professionals wat schulden doen met het gedrag van mensen. ‘Het is belangrijk dat werkleiders signalen herkennen, weten hoe ze het gesprek kunnen aangaan en naar wie ze een medewerker kunnen doorverwijzen’, vindt Paula Mensink, projectleider van SBCM.

Naast DCW heeft ook Promen uit Gouda de roadshow ingezet. ‘Wij constateerden dat de geldproblemen onder ons personeel groter waren dan we dachten en dat dit ook effect heeft op het werk. Daarom zijn we gaan nadenken over het omgaan met schuldenproblematiek. De roadshow vormde daarvoor een mooie aftrap’, vertelt Carola van den Dool trainer bij Promen.

Lees het volledige artikel ‘Leren praten over geld en zo’ in het SW-Journaal van februari 2017.

Meer informatie

SBCM biedt verschillende hulpmiddelen op het gebied van schuldenproblematiek. Naast de roadshow organiseert het diverse trainingen. Ook hebben SBCM en de Hogeschool Utrecht meerdere handreikingen ontwikkeld. Verder is er een praktische leidraad voor begeleiders of leidinggevenden om het gesprek over geld aan te gaan.