De roadshow ‘Over geld en zo’ ontlast de werkleider. Die weet nu hoe hij het onderwerp geld bespreekbaar kan maken. Ook weet hij wat zijn rol is in dit soort zaken, namelijk dat hij kan doorverwijzen en het niet zelf hoeft op te lossen.’ Dat zegt Ynze Alkema, hoofd HR ontwikkeling van Pantar, over de roadshow ‘Over geld en zo’. In een theatershow van 45 minuten krijgen medewerkers op een leuke manier uitgelegd hoe zij verstandige geldkeuzes maken en waar ze terecht kunnen wanneer ze er zelf niet meer uitkomen.

Van een individuele naar een gezamenlijke benadering

De roadshow is interactief en medewerkers geven al snel tips aan de personages Boris en Bert wanneer de een van de ander geld wil lenen: ‘Maak duidelijke afspraken’, ‘Vrienden koop je niet’ en ‘Neem geen geld mee, dan kun je het ook niet uitgeven.’ Ook denken ze volop mee hoe je goed met geld om kunt gaan: ’Zet eerst je vaste lasten apart. Het geld dat je overhoudt, verdeel je in vieren. Dan weet je wat je per week uit kunt geven.’ Het is duidelijk dat de medewerkers zich herkennen in de geschetste situaties.

Alkema: ’Veel mensen hebben moeite met geld. Dat is bij Pantar niet anders. En problemen met geld heeft veel impact op mensen, het zorgt voor stress en beïnvloedt het functioneren op het werk. Ik hoorde laatst dat iemand met schulden negen dagen per jaar vaker ziek is. Dat laat zien hoe groot het probleem voor een medewerker is. Maar het laat ook zien dat het in het belang van de organisatie is om aandacht aan dit onderwerp te besteden. Het mes snijdt zo aan twee kanten: het is goed voor de mensen én voor de organisatie.’

‘In eerste instantie hebben we geprobeerd het onderwerp op individuele basis te bespreken met de medewerkers. Die aanpak bleek onvoldoende te werken. Teamleiders vonden het namelijk moeilijk mensen direct aan te spreken op eventuele geldproblemen. Nu gaat de hele groep naar de roadshow. Zo wordt het een gemeenschappelijk onderwerp. Voor de teamleider is het daarna makkelijker op het onderwerp terug te komen. Bijvoorbeeld door in het volgende teamoverleg te vragen wat ze van de roadshow vonden. Het is ook een goede gelegenheid medewerkers nog een keer te informeren bij wie ze terecht kunnen voor begeleiding of hulp.’

‘Het zorgt voor openheid in de organisatie’

Een tip van Alkema voor andere SW-organisaties: ‘Gebruik de roadshow om opnieuw te kijken naar alle instrumenten die je inzet op het gebied van schuldenproblematiek. Hoe is het nu binnen de organisatie geregeld? Mist er ergens nog iets? Welke trainingen worden aangeboden? Hoe is de doorverwijzing geregeld? De roadshow is dan de aanleiding om dit allemaal onder de aandacht te brengen bij de medewerkers. Het kost maar een uurtje en je kunt veel mensen bereiken. Bovendien zorgt de roadshow voor openheid in de organisatie. Het maakt een moeilijk onderwerp als geldzaken makkelijker bespreekbaar.’

‘De roadshow is inderdaad een mooie, gezamenlijke aftrap om te werken aan de financiële redzaamheid van medewerkers’, vult Bibian Hengeveld, trainer bij MEE Amstel en Zaan, aan. ‘Medewerkers zien meteen dat zij niet de enige zijn die het weleens moeilijk vinden met geld om te gaan. In onze training ‘Grip op je knip’ gaan de medewerkers van Pantar vervolgens meer met hun eigen vragen aan de slag. Bijvoorbeeld door te oefenen met ‘nee zeggen’ in een rollenspel. Of het oefenen met specifieke modules van de WERK-portal.nl die zich richten op zijn of haar vraag. Ook stelt de medewerker een budgetplan op zodat hij of zij per week en per maand een financieel overzicht heeft. Bij de eerste trainingsdag van ‘Grip op je knip’ zit altijd een medewerker die de training eerder heeft gevolgd. Deze ervaringsdeskundige vertelt over zijn of haar eigen ervaringen en wat hij of zij geleerd heeft van de training. Niemand kan de boodschap beter overbrengen dan een eigen collega.’

Financiële rust

‘In de training komt ook aan bod bij welke organisatie de medewerker vervolgens terecht kan wanneer dat nodig is. In Amsterdam is dit complex want elk stadsdeel heeft het anders geregeld. Hier vindt een individuele aanpak plaats: in de wijk met een maatschappelijke organisatie die de medewerker ondersteunt. Ten slotte is herhaling belangrijk. Bijvoorbeeld met een terugkomdag of een herhalingsbijeenkomst op het werk. Op deze manier bied je een gestructureerde aanpak voor de medewerker.’ ’Ik zou graag willen dat elk sociaal werkbedrijf aan de slag gaat met de financiële redzaamheid van medewerkers. Financiële rust is namelijk erg belangrijk in de werkfit-trajecten. Wanneer op dat front rust is, is er ruimte om aan andere dingen te werken’, sluit Hengeveld af.

Meer informatie

SBCM biedt verschillende hulpmiddelen op het gebied van schuldenproblematiek. Naast de roadshow organiseert het diverse trainingen. Ook hebben SBCM en de Hogeschool Utrecht meerdere werkwijzers ontwikkeld. Verder is er een praktische leidraad voor begeleiders of leidinggevenden om het gesprek over geld aan te gaan.