Het Elkerliek Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis met haar hoofdvestiging in Helmond. Het is met 1.300 fte een van de grootste werkgevers in de regio. Het probeert zich van andere ziekenhuizen te onderscheiden in kwaliteit, transparantie en efficiency.

‘Het verhoogt het werkplezier bij de assistenten en de efficiency neemt toe.’ Marieke Groenen, P&O-adviseur, Elkerliek Ziekenhuis

P&O-adviseur Marieke Groenen: ‘We wilden ons MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een extra impuls geven. Dat was voor ons reden om met Werkbedrijf de Atlant Groep rond de tafel te gaan zitten. Door de bezuinigingen in de zorg staat de personele bezetting onder druk. Daarom is het uitermate belangrijk om de kwaliteiten van de medewerkers goed te benutten. We wilden nagaan met welke taken onze medewerkers ontlast zouden kunnen worden door mensen van het werkbedrijf in te zetten.’

De Atlant Groep onderzocht de mogelijkheden. Jeroen Hubers van de Atlant Groep: ‘Naast de minder specifieke functies in schoonmaak, onderhoud en dergelijke, kwamen opties naar voren zoals assistent bij de Afdeling Radiologie, bij de verpleegafdelingen en ondersteunend assistent in de poliklinieken.’ Marieke Groenen: ‘We hebben de eerste prioriteit gegeven aan de ondersteunend assistent poliklinieken. Dit was vrij eenvoudig in te voeren en leverde meteen toegevoegde waarde. De intentie is om meer mensen op meer afdelingen te gaan inzetten.’

Taken Ondersteunend Assistent Poliklinieken

De Ondersteunend Assistent Poliklinieken verricht deeltaken, die voorheen tot de functie Assistent Poliklinieken behoorden:

  • geprotocolleerde schoonmaakwerkzaamheden;
  • oud papier en prullenbakken legen;
  • opstartactiviteiten (computer aanzetten en inloggen);
  • aanvullen van voorraden textiel en verband;
  • administratieve taken zoals statussen zoeken en brieven versturen;
  • opruimwerkzaamheden.

In deze functie werken nu drie parttimers en een fulltimer van werkbedrijf de Atlant Groep.

Marieke Groenen: ‘Het voordeel is dat hun taken nu de volle aandacht krijgen. Voorheen werd het extra gedaan door de assistenten, waardoor dit in de stapeling van taken nogal eens minder aan bod kwam. Op deze manier wordt hun capaciteit vrijgespeeld en de betreffende taken krijgen meer dan voorheen de noodzakelijke aandacht. Het verhoogt het werkplezier bij de assistenten en de efficiency neemt toe.’

Weerstand slaat om in waardering

Bij de invoering was er weerstand tegen de verandering. Dit is door goede begeleiding vanuit Elkerliek bij de introductie snel afgenomen en omgeslagen in waardering. ‘Medewerkers zien de positieve effecten. Enkele assistenten functioneren intussen als aanspreekpunt en doen hierdoor ervaring op in een begeleidende rol.’

Aan de hand van het profiel heeft Atlant Groep de selectie van de medewerkers gedaan. Het inwerken van de SW’ers heeft Elkerliek gedaan door het takenpakket en het aantal locaties geleidelijk op te voeren.

De meerwaarde bestaat uit besparing op de uren van de assistenten en zijn er de nodige positieve bijkomende effecten.

Meer informatie

Via onderstaand filmpje krijg je een impressie van hoe de functie tot stand is gekomen bij het Elkerliek Ziekenhuis.

Meer informatie over de methode functiecreatie