Dankzij een slim stukje techniek blijken werknemers van Senzer, het werkbedrijf voor Helmond-De Peel, meer te kunnen dan ze vooraf dachten. Een Operator Support System (OSS) helpt hen sinds de zomer van 2018 bij het assembleren van onderdelen voor kinderveiligheidszitjes.

Module

Jacqueline Ooms, logistiek medewerker bij Senzer, verbaasde zichzelf toen ze vorig jaar een bezoek bracht aan een bedrijf dat componenten in elkaar zet voor de productie van computerchips. ‘We waren daar op bezoek om te kijken hoe het OSS werkt. Een OSS helpt medewerkers assembleren door de juiste onderdelen aan te wijzen met een projector. Ik probeerde het en zette meteen een module in elkaar, terwijl ik daar geen enkele ervaring in had. Zonder het OSS had dat nooit gekund.’

Naar een adaptief systeem

Ooms ging daarna bij Senzer aan de slag met een OSS, net als ongeveer twintig andere medewerkers. ‘Het werkt vrij eenvoudig en was leuk om te testen. Na een paar weken vond ik het wel lastiger worden. Ik wilde sneller dan het apparaat en kon het inmiddels prima zonder ondersteuning.’ Roland van Kraaij richt als engineer werkplekken in bij Senzer. Hij kent de klachten van de meer ervaren medewerkers. ‘Daarom werken we aan een aanpassing die het systeem adaptief maakt. Het OSS herkent daardoor handelingen die medewerkers zonder ondersteuning kunnen doen en geeft dan geen instructies meer. Wel houdt het apparaat in de gaten of je de handelingen nog goed doet.’

‘Mooie toekomst’

De aanpassingen staan gepland voor de zomer van 2019, wanneer de pilot met het OSS eindigt. De pilot is voortgekomen uit de Kennisalliantie Inclusie en Technologie (KIT). Hierin werken SBCM en Cedris samen met TNO om te onderzoeken wat de kansen zijn van innovatieve techniek voor de inzetbaarheid van medewerkers. Van Kraaij is nu echter al enthousiast. ‘We zien hier een mooie toekomst in. We merken duidelijk dat onze mensen veel meer aan kunnen met dit systeem. Medewerkers met cognitieve beperkingen, van wie we dachten dat ze dit assemblagewerk niet zouden kunnen, voeren nu ingewikkelde meervoudige handelingen uit. Dat vergroot niet alleen hun kansen op de arbeidsmarkt, maar ook hun eigenwaarde.’

Breder inzetbaar

Waar voorheen vijf personen samen een autostoeltje in elkaar zetten, gebeurt dat met het OSS nu door één medewerker. Volgens Van Kraaij is het echter niet de bedoeling dat Senzer met het OSS kan bezuinigen op personeelskosten of op de begeleiding van medewerkers. ‘Het helpt ons vooral om medewerkers breder inzetbaar te maken. We denken dat we hiermee dezelfde kwaliteit kunnen leveren met meer verschillende werknemers. Sommigen zullen zichzelf kunnen trainen met de instructies van het OSS en het uiteindelijk helemaal zelf doen, anderen zullen altijd de aanwijzingen blijven volgen. Met het adaptieve systeem zijn die verschillen straks geen probleem meer.’ Voor Van Kraaij is het geen vraag meer of automatisering een gevaar, of juist een belangrijke hulp is voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. ‘Wij kiezen heel duidelijk voor de kracht van automatisering als ondersteuning voor onze medewerkers. Tot nu toe zijn onze ervaringen heel positief. En we kunnen onze systemen, samen met partners als TNO, SBCM en Cedris, nog verbeteren. Ik denk dat je als bedrijf open moet staan voor nieuwe techniek. Het gros van onze mensen is hier enorm bij gebaat.’