Het rapport ‘Beschut werk in de praktijk’ presenteert een aantal concrete voorbeelden en aandachtspunten met betrekking tot de inrichting van beschut werk. Het document kan gebruikt worden door partijen die aan de slag willen, of aan de slag zijn, met het realiseren van beschut werk.

Voorbeelden beschut werk

De voorziening beschut werk is een essentieel onderdeel van de Participatiewet. In het rapport ‘Beschut werk in de praktijk’ zijn een aantal concrete voorbeelden verzameld. Elk voorbeeld wordt behandeld aan de hand van een vaste set aan aandachtspunten:

  • Beleidskeuzes gemeenten
  • De rolverdeling tussen beleid en uitvoering van beschut werk
  • Afbakening van de doelgroep
  • Rechtspositie van de doelgroep
  • De werkplek van de medewerkers beschut werk; publiek of privaat
  • De financiering van de beschutte werkplek

Door gebruik te maken van deze vaste set aan aandachtspunten kunnen de verschillende voorbeelden goed onderling vergeleken worden.

Doel en doelgroep

Het rapport ‘Beschut werk in de praktijk’ is bedoeld voor partijen die actief aan de slag willen, of aan de slag zijn, met het realiseren van beschut werk in de praktijk.

Meer informatie

Bekijk het rapport ‘Beschut werk in de praktijk’