Op basisschool De Beelen in Leek zijn twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gedetacheerd in de duo-functie conciërge/schoonmaker. Hierdoor ontstaat er afwisseling en flexibiliteit in het werk.

‘Is er een keer een ongelukje onder schooltijd, dan is er gelijk iemand beschikbaar om het op te ruimen.’ Salie Seiffers, directeur, basisschool De Beelen.

Voorbeeldfunctie

Salie Seiffers, directeur van basisschool De Beelen vertelt waarom ze onderzoek heeft laten doen naar functiecreatie. ‘Een school staat midden in de samenleving en heeft een voorbeeldfunctie. In het regulier basisonderwijs is geen budget voor een conciërge. Daarom hebben wij een combinatiefunctie gecreëerd.’ Seiffers is erg tevreden over de duo-functie. ‘Is er een keer een ongelukje onder schooltijd, dan is er gelijk iemand beschikbaar om het op te ruimen. Daarna kan hij of zij weer door met de reguliere conciërgetaken. Wat ons betreft een ideale combinatie.’

Training en begeleiding

Jan Talens, directeur van SW-bedrijf Novawork in Leek, heeft de combinatiefunctie bedacht. ‘De medewerkers die deze duo-functie bekleden, hadden al ervaring met conciërgetaken. De schoonmaakwerkzaamheden kwamen daarbij. Daarvoor hebben we een trainings- en begeleidingsprogramma opgezet. Nu zie je dat ze het een leuke, afwisselende functie vinden.’

Meer informatie

Via onderstaand filmpje krijg je een impressie van hoe de functie tot stand is gekomen bij basisschool De Beelen.

Meer informatie over de methode functiecreatie