Ervaringen

Bij WSP Parkstad in Heerlen wordt de e-learning al jaren gebuikt om medewerkers voor te bereiden op hun VCA-examen. Dionne Eijdems, adviseur opleiden en ontwikkelen, vertelt over haar ervaringen met de programma’s ‘Handige Herman’ en ‘Basisveiligheid (VCA)’. ’ We merken dat onze werknemers

Wil of ben je aan de slag met het realiseren van beschut werk? Het rapport ‘Beschut werk in de praktijk’ presenteert een aantal concrete voorbeelden en aandachtspunten voor de inrichting van beschut werk. Voorbeelden beschut werk De voorziening beschut werk is een essentieel onderdeel van de Participatiewet.

Op een aantal scholen zijn de eerste pilots gestart van het project ‘Online werken aan je loopbaan’. Met dit project richt SBCM zich samen met Instituut Gak op werkgevers en scholen die kwetsbare jongeren helpen bij hun loopbaanontwikkeling. De jongeren maken in de pilots gebruik van de online programma’s