Ervaringen

Het bespreekbaar maken van geldzaken en schulden is niet altijd even gemakkelijk, terwijl dit onderwerp meer aandacht verdient dan ooit te voren. De stijgende prijzen en inflatie brengen voor iedereen, ook voor medewerkers, de nodige vragen en zorgen met zich mee. Hoe ga je dit gesprek aan binnen de

‘Ik heb op de computer mijn taalkennis opgefrist en mijn rekenen opgehaald’, zegt Liesbeth van der Schaft. ‘Dat was nodig, want ik stond te lang stil. Ik had werk waar ik mijn hersenen niet erg hoefde te gebruiken.’ Van der Schaft, 43 jaar, doet sinds 2010 administratief werk bij werkbedrijf

Vluchtelingenwerk Velsen heeft sinds november 2018 drie klasjes per week van statushouders die e-learnings volgen van WERK-portal.nl en Oefenen.nl. Dit past in de nieuwe aanpak van de gemeente om statushouders naast hun inburgeringscursus toe te rusten om mee te doen in de samenleving. Werkfit Vluchtelingenwerk

Bij WSP Parkstad in Heerlen wordt de e-learning al jaren gebuikt om medewerkers voor te bereiden op hun VCA-examen. Dionne Eijdems, adviseur opleiden en ontwikkelen, vertelt over haar ervaringen met de programma’s ‘Handige Herman’ en ‘Basisveiligheid (VCA)’. ’ We merken dat onze werknemers

Op een aantal scholen zijn de eerste pilots gestart van het project ‘Online werken aan je loopbaan’. Met dit project richt SBCM zich samen met Instituut Gak op werkgevers en scholen die kwetsbare jongeren helpen bij hun loopbaanontwikkeling. De jongeren maken in de pilots gebruik van de online programma’s