Het rapport ‘Beschut werk in de praktijk’ presenteert een aantal concrete voorbeelden en aandachtspunten met betrekking tot de inrichting van beschut werk. Het document kan gebruikt worden door partijen die aan de slag willen, of aan de slag zijn, met het realiseren van beschut werk. Voorbeelden