Workshops De Professional Centraal 2021, blijf aan de bal!

Banner Professional Centraal

 

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers zo lang mogelijk gezond en met plezier werken? Anders gezegd: hoe zorg je voor duurzame inzetbaarheid? Dat is het thema van het congres De Professional Centraal.

Tijdens dit online congres heb je in drie workshoprondes de keuze uit maar liefst 19 workshops, met thema’s als langer doorwerken, technologie op de werkvloer, flexibel werk en nog veel meer.

Praktische informatie

Dit congres heeft al plaatsgevonden.

Workshops

1. Detacheren van Participatiewet-medewerkers: aan welke knoppen kun je draaien?

Wat is de beste manier om Participatiewet-medewerkers een zo regulier mogelijke werkplek te bieden? En hoe organiseer je een soepel lopend detacheringsproces? Regioplan laat aan de hand van onderzoek zien welke inrichtingskeuzes gemeentes hebben om het detacheringsproces voor Participatiewet-medewerkers in te richten. Zo leer je of je kiest voor detachering op de lange of korte termijn, hoe je omgaat met de ontwikkeling van de gedetacheerden en welke stappen er volgen nadat de detachering is voltooid. Tijdens de workshop ga je zelf actief aan de slag met de verschillende inrichtingskeuzes.

Deze workshop werd gegeven door:
Adriaan Oostveen, beleidsonderzoek bij Regioplan.
Download hier de presentatie Detacheren van Participatiewet-medewerkers

2. Technologie op de werkvloer: de kansen en valkuilen

Technologie had al een grote invloed op het werkende leven van velen, maar door de coronacrisis heeft dit een nog veel grotere vlucht genomen. Technologie is onmisbaar geworden. Het speelt een belangrijke rol bij onder andere het vinden van werk, communiceren met elkaar en uitvoeren van (complex) werk. Maar voor succesvolle toepassing van nieuwe technologie op de werkvloer is meer nodig! Waar liggen de kansen, maar ook: met welke valkuilen moet je rekening houden? Hoe zorg je ervoor dat passende technologie goed ontvangen wordt door medewerkers? In deze workshop worden inspirerende voorbeelden gedeeld, maar er is vooral ook aandacht voor de valkuilen. Daarmee kom je beter beslagen ten ijs en vergroot je de succeskansen.

Deze workshop werd gegeven door:
Leendert Bos, senior beleidsadviseur bij Cedris
Download hier de presentatie Technologie op de werkvloer: de kansen en valkuilen

3. Motiverend en activerend communiceren op de werkplek

Goed communiceren is een belangrijke eigenschap voor iedere praktijkbegeleider en jobcoach. Aan de hand van een bewezen methode leer je tijdens deze workshop motiverend en activerend te communiceren. Door te oefenen met verschillende kerntechnieken krijg je een goed beeld van de kracht van communicatie in de praktijk. De workshop is interactief en je kiest als deelnemer zelf met welke kerntechnieken je wilt oefenen. Na afloop van de workshop krijg je toegang tot de digitale portal van coachen op de werkplek.

Deze workshop werd gegeven door:
Lissa Hollmann, trainer coachen op de werkvloer bij ZINZIZ
Download hier de presentatie Motiverend en activerend communiceren op de werkplek

4. Digitaal leren met mobiele apparaten

Hoe stimuleer je mensen zonder startkwalificatie om te investeren in hun eigen ontwikkeling? Werkleerbedrijf Voorne-Putten Werkt vertelt over het succesvol inzetten van de e-learningprogramma’s en leersnacks van WERK-portal.nl. Met programma’s over solliciteren, algemene werknemersvaardigheden, veiligheid, digitale vaardigheden en taal heb je de beschikking over een laagdrempelig platform met leerzame korte trainingen. Tijdens de workshop komt ook het experiment ‘Scan me’ aan bod, waarmee deelnemers met QR-codes leer- en ontwikkelactiviteiten kunnen starten.

Deze workshop werd gegeven door:
Dzenita Alibegic, opleidingscoördinator Voorne-Putten Werkt
Paula Mensink, adviseur bij SBCM
Download hier de presentatie Digitaal leren met mobiele apparaten

5. Flexibel werken en detacheren

Hoe ziet de wereld van flexibel werken eruit? Met welke partijen heb je te maken? Welke flexibele constructies zijn er in de praktijk? Tijdens deze workshop krijg je meer informatie over het flexlandschap en verschillende vormen van flexibel werken, in het bijzonder detacheren. Wanneer kies je voor het detacheren van personeel? Welke kansen en beperkingen zijn er op het gebied van detachering? Wat zijn de voor- en nadelen voor de medewerker die gedetacheerd wordt? Als werkgever is het goed om op de hoogte te zijn van de consequenties die detachering met zich meebrengt. Je actuele juridische kennis wordt getest en verschillende praktijkverhalen komen aan bod.

Deze workshop werd gegeven door:
Henriëtte Postma, trainer bij Artra
Download hier de presentatie Flexibel werken en detacheren

6. De perfecte match

Je kent het spreekwoord wel: op ieder potje past een dekseltje. In de wereld van werk spreken we van de perfecte match. Zowel de kandidaat als de werkgever is dan tevreden met de match, zeker als het om een duurzame match gaat. En dat is natuurlijk altijd het doel. Tijdens de workshop wordt het omgaan met competenties met je doorgenomen en wordt de STAR-methodiek besproken. Je gaat vervolgens zelf oefenen met deze methodiek, zodat je goed beslagen ten ijs komt als je het in de praktijk toepast.

Deze workshop werd gegeven door:
Ellen van Hierden, directeur bij Artra
Download hier de presentatie De perfecte match

7. Van goed werkgeverschap naar aantrekkelijk werkgeverschap

De wet stelt dat een werkgever zich moet gedragen als goed werkgever. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Je leert tijdens deze interactieve workshop met welke grondbeginselen je rekening moet houden, waarom goed werkgeverschap belangrijk is en welke verplichtingen je hebt als goed werkgever. Thema’s als scholing en passende arbeid komen aan bod en je actuele juridische kennis wordt getoetst. Maar we bespreken ook hoe je nog een stap verder komt als werkgever: van goed werkgeverschap naar aantrekkelijk werkgeverschap.

Deze workshop werd gegeven door:
Henriëtte Postma, trainer bij Artra
Download hier de presentatie Van goed werkgeverschap naar aantrekkelijk werkgeverschap

8. De weg naar financiële fitheid en duurzame inzetbaarheid

Medewerkers met geldzorgen vergroot de kans op een hoger ziekteverzuim, verminderde concentratie, het maken van fouten, loonbeslagen en verzoeken om voorschotten. Zowel de medewerker in kwestie als de werkgever lijden hieronder. Hoe voorkom je financiële problemen bij medewerkers en houd je ze financieel fit? Je leert tijdens deze workshop hoe je geldzorgen bij medewerkers kunt herkennen en hoe je ze kunt ondersteunen bij schuldenproblematiek. Je krijgt handige tips over het inzetten van signaalkaarten, trainen van leidinggevenden met e-learningprogramma’s en het inzetten van jobcoaches. Aan het einde van de interactieve workshop krijg je ook tips over het ondersteunen van medewerkers die met pensioen gaan en de keuzes die zij moeten maken.

Deze workshop werd gegeven door:
Clairette van der Lans, projectleider Financieel fitte werknemers/Wijzer in geldzaken (initiatief van het ministerie van Financiën)
Download hier de presentatie De weg naar financiële fitheid en duurzame inzetbaarheid

9. Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg? Motivatie naar gezondheid en groei

Hoe vaak krijg jij adviezen over het verbeteren van je gezondheid? En doe je dan ook echt iets met het advies? We zijn snel geneigd adviezen te geven op het gebied van voeding, beweging en andere mogelijkheden om gezonder te leven. Maar niet ieder advies is goed. Daarnaast slaan veel mensen het advies in de wind en verandert er niets. Met deze levendige en interactieve workshop train je motiverende gespreksvoering. Je leert wat wel en niet werkt om iemand te overtuigen of te motiveren en hoe je iemand daadwerkelijk in beweging krijgt. Een goed begin van een succesvol duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Deze workshop werd gegeven door:
Hilde Jans, psycholoog en gespecialiseerd in gedragsverandering, persoonlijke effectiviteit en motiverende gespreksvoering
Download hier de presentatie Waarom doe je nou niet gewoon wat ik zeg? Motivatie naar gezondheid en groei

10. Samen naar een toekomst met meer divers werk

Hoe kan je in coronatijd divers werk bieden? En hoe begeleid je medewerkers daarin? Het project DiverSWerk staat centraal tijdens deze workshop. Met het project onderzoekt het Kenniscentrum voor en met de SW-branche hoe er meer diversiteit aan werk gecreëerd kan worden binnen de sociale werkvoorziening. Daarbij worden voorbeelden van zowel binnen als buiten de branche bekeken. We onderscheiden in het onderzoek vier thema’s: werksoorten, samenwerking, acquisitie en medewerkers. Tijdens de webinar gaan we samen met de deelnemers in gesprek over de thema’s werksoorten en medewerkers. We denken na over kansen en bespreken welke mogelijkheden de toekomst biedt. Dat doen we aan de hand van een inspirerend praktijkvoorbeeld: hoe je van de teruglopende productie van automatten naar het succesvol produceren van mondmaskers gaat. IBN deed het en vertelt hier graag over.

Deze workshop werd gegeven door:
Martijn Tillema, adviseur bij Qidos
Download hier de presentatie Samen naar een toekomst met meer divers werk

11. Werkzoekenden met geldzorgen helpen met de e-learning Werk & Schulden

Geldzorgen kunnen veel stress veroorzaken en hebben hierdoor veel effect op het dagelijkse leven én op werkprestaties. Werkgevers en professionals die mensen begeleiden op werk spelen hierin een belangrijke rol door het tijdig herkennen van signalen, het gesprek aan te gaan en mensen te verwijzen naar de juiste hulp. Om professionals hierin te ondersteunen is de e-learning Schuldenproblematiek ontwikkeld. De workshop staat in het teken van deze e-learning. De opzet van de e-learning wordt toegelicht. Daarnaast vertelt SW-bedrijf Ergon hoe er binnen hun organisatie wordt omgegaan met schuldenproblematiek en welke ondersteunende rol de e-learning daarin speelt.

Deze workshop werd gegeven door:
Josje Dikkers, lector Organiseren van Waardig Werk en Ergon, René Cornelissen, jobcoach
Download hier de presentatie Werkzoekenden met geldzorgen helpen met de e-learning Werk en schulden

12. sessie ervaringdeskundigheid en basisvaardigheden door Movisie

Deze workshop is komen te vervallen.

13. Maak een gebaar! Alles over gebarentaal

Passend werk en plezier in je werk zijn voor iedereen belangrijke pijlers om goed te functioneren. Maar wist je dat dove en slechthorende medewerkers vaak worden overgeslagen in het werk en flink worden onderschat? Spijtig en zonde. Tijdens deze actieve workshop leer je hoe je een brug slaat tussen doof en horend. Samen streven we naar een werksituatie die gemakkelijker en gelijkwaardiger is, waarin doven en slechthorenden optimaal kunnen meedraaien in het arbeidsproces. Aan de hand van een stukje geschiedenis over de Nederlandse dovencultuur en gebarentaal leer je het belang van deze taal en krijg je handvatten om doven en slechthorenden in hun kracht te zetten. Met 20 basisgebaren maak je ook na de workshop een gebaar!

Deze workshop werd gegeven door:
Nienke Fluitman, docent Nederlandse Gebarentaal en ondernemer

14. Welke methodiek voor arbeidsontwikkeling past bij jouw organisatie of arbeidsmarktregio?

Verschillende arbeidsmarktregio’s hebben deelgenomen aan de pilot ‘Praktijkleren met de Praktijkverklaring MBO’. Met de pilot werden deze arbeidsmarktregio’s ondersteund bij het implementeren van methodieken en processen en het vormen van een visie. Het bleek dat veel organisaties moeite hebben om een visie te concretiseren naar een passende methodiek. Tijdens deze workshop worden diverse praktijkverhalen gedeeld van deelnemende partijen aan de pilot. Zo krijg je inzicht in de verschillende visies en toegepaste methodieken en kun je zelf vaststellen welke visie en methodiek het beste past bij jouw organisatie.

Deze workshop werd gegeven door:
Adrienne Ogier, projectleider werkgeversdienstverlening bij WVS en Alex Wijnakker, directeur PTC
Download hier de presentatie Welke methodiek voor arbeidsontwikkeling past bij jouw organisatie of arbeidsmarktregio?

15. Maak samen het verschil voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Hoe zorg je ervoor dat mensen met een psychische kwetsbaarheid duurzaam aan het werk kunnen? Tijdens de workshop staan praktijkvoorbeelden die voor impact hebben gezorgd bij deze kwetsbare doelgroep centraal. We benoemen de bouwstenen van succesvolle samenwerkingen en onderbouwen dat met ervaringen die in veel regio’s zijn opgedaan in de samenwerking tussen GGZ en Werk & Inkomen. We verkennen met elkaar wat je nog meer kunt doen om het verschil te maken voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, voeren gezamenlijke discussies en houden verschillende polls om de meningen van deelnemers te peilen.

Deze workshop werd gegeven door:
Anner Bindels, onderzoeker, adviseur en trainer bij ZINZIZ en Jildau His van ‘t Zand, Casemanager bij gemeente Ooststellingwerf
Download hier de presentatie Maak samen het verschil voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

16. Eva Visser, ‘Iedereen lang gezond en met plezier aan het werk!’ – Ik ben aan de bal bij Onderhoud Enschede B.V.

Veel organisaties vinden duurzame inzetbaarheid belangrijk, maar hebben dan niet een goed uitgedacht plan om het thema op de agenda te houden. Het is niet goed genoeg geïntegreerd in de organisatie. Met deze interactieve workshop brengen we daar verandering in. Ik ben aan de bal is een kapstok voor jouw eigen duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Je krijgt concrete handvatten, legt de basis voor een goed beleid voor jouw eigen organisatie en leert welke vijf onmisbare succesfactoren het DNA bepalen van goed beleid.

Deze workshop werd gegeven door:
Eva Visser, Projectleider duurzame inzetbaarheid en loopbaancoach, Mark de Jonge, directeur Onderhoud Enschede B.V.
Download hier de presentatie Iedereen lang gezond en met plezier aan het werk!’ – Ik ben aan de bal bij Onderhoud Enschede B.V.

17. Stoppen met roken binnen SW-bedrijven: hoe pakken we dat aan?

Veel SW-bedrijven hebben stappen gezet om het roken in hun bedrijf te ontmoedigen. Toch blijft het aantal rokers binnen de SW relatief hoog en is het moeilijk hen te motiveren om deel te nemen aan stopondersteuning. Tijdens deze workshop bespreken we welke middelen helpen om doelgroepen met een lagere sociaaleconomische positie van het roken af te helpen en welke interventies nodig zijn om jouw organisatie rookvrij te maken. Met elkaar gaan we aan de slag om deze kennis aan de praktijk van SW-bedrijven te verbinden. Deelnemers aan de workshop wisselen hun ervaringen uit met het rookvrij maken van hun bedrijf en krijgen handvatten om het stoppen met roken bij hun werknemers effectief te ondersteunen.

Deze workshop werd gegeven door:
Barbara van Straaten, senior onderzoeker bij IVO
Download hier de presentatie Stoppen met roken binnen SW-bedrijven: hoe pakken we dat aan?

18. Uitkomsten onderzoek pilots praktijkleren met de praktijkverklaring

In 23 regionale en 3 landelijke pilots hebben gemeenten, UWV, sociale werkbedrijven, leerbedrijven en mbo-instellingen gewerkt aan de invoering van het praktijkleren met de praktijkverklaring. Werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie kunnen zich met de pilot in de praktijk werkprocessen eigen maken en ontvangen na afronding een praktijkverklaring. In de pilots zijn veel leerzame ervaringen opgedaan met de werving en selectie van deelnemers, praktijkleertrajecten en begeleiding, werving van leerbedrijven en in de onderlinge samenwerking. Tijdens de workshop deelt KBA Nijmegen de onderzoeksresultaten van de pilots.

Deze workshop werd gegeven door:
Ton Eimers, directeur van KBA Nijmegen
Download hier de presentatie Uitkomsten onderzoek pilots praktijkleren met de praktijkverklaring

19. Gezondheid met de werkvloer. Een participatief-etnografische benadering van werk en gezondheid

Je ziet bij veel organisaties diverse initiatieven om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers te verbeteren. Veel van die initiatieven sorteren helaas niet het beoogde effect, omdat het niet aansluit bij de behoeften van medewerkers. Tijdens deze workshop leer je hoe je in samenwerking met medewerkers succesvol met gezondheid en vitaliteit aan de slag gaat. Na deze workshop kun je samen de medewerkers activiteiten bedenken, ontwikkelen en uitvoeren. Je zult zien dat het gezamenlijk opzetten van duurzame activiteiten een grotere kans van slagen heeft. Samen geven we vorm aan Gezondheid met de werkvloer.

Deze workshop werd gegeven door:
Dorit Biermann, onderzoeker, Agnes Meershoek, Associate professor en Lotte Thissen, Assistant Professor, allen Universiteit Maastricht
Download hier de presentatie Gezondheid met de werkvloer. Een participatief-etnografische benadering van werk en gezondheid