Passend werk

Onderzoeken

06 okt 2020

KplusV deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzoek naar detacheringsmodellen die in de praktijk het meeste

Tips en ondersteuning

Het afgelopen jaar heeft eens te meer laten zien dat de waarde van werk groot is. Voor iedereen. Werk is zoveel meer dan alleen het salaris dat op je bankrekening wordt gestort. Werk zorgt voor ritme, heeft positieve invloed op je gezondheid en zorgt ervoor dat je meedoet aan de samenleving. Het is dan

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om toe te treden tot de arbeidsmarkt en blijvend te participeren. Daarom worden maatregelen ingezet en is er al veel kennis ontwikkeld om werkgevers, professionals en werkzoekenden daarbij te helpen. Werk via online platforms zoals bezorgdiensten en andere klussen

Praktijkleren biedt mensen die moeite hebben met leren in een schoolse omgeving de mogelijkheid via de werkvloer een vak te leren. Sinds de invoering van de Participatiewet worden er voor schoolverlaters met een kwetsbare positie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt aangepaste routes ontwikkeld voor

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2021 vind je

quote afbeelding
"Het bieden van werk aan en kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een vanzelfsprekende keuze. Maar rendement moet er wel zijn. Anders werkt het niet."

Activiteiten

Nieuws

14 sep 2021

Hoe creëer je meer divers werk door samenwerking? Meld je aan voor het webinar

‘Zolang je in openheid en vertrouwen met elkaar praat, is er altijd wel een oplossing’. En ‘We trekken elkaar niet het vel over de neus, maar zijn fair en maken reële afspraken’. Twee uitspraken over de samenwerking tussen sociaal werkbedrijf KonnecteD, Tony Chocolonely en logistiekbedrijf Muller.

17 aug 2021

Hoe werk je effectief samen aan passend werk? Meld je aan voor de kenniskring

Ben jij werkzaam bij een gemeente, UWV of sociaal werkbedrijf? Wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking om meer mensen duurzaam richting passend werk te begeleiden? Meld je dan aan voor de bijeenkomst ‘Effectief samenwerken voor passend werk’ van de kenniskring passend werk op dinsdag

Twee vrouwen in gesprek
21 jul 2021

Hoe scoren onze kenniskringen en wat kun je verwachten na de zomer?

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert sinds 2017 kenniskringen om kennis vanuit de wetenschap en de praktijk te delen en effectieve aanpakken in kaart te brengen. Professionals verstevigen daardoor hun expertise en de uitvoeringspraktijk wordt (verder) verbeterd. Iedereen

Ervaringen