Overige thema’s

Onderzoeken

Tips en ondersteuning

Het afgelopen jaar heeft eens te meer laten zien dat de waarde van werk groot is. Voor iedereen. Werk is zoveel meer dan alleen het salaris dat op je bankrekening wordt gestort. Werk zorgt voor ritme, heeft positieve invloed op je gezondheid en zorgt ervoor dat je meedoet aan de samenleving. Het is dan

In 2020 zijn er diverse interessante rapporten gepubliceerd. Hieronder vind je een lijst die de komende periode continu geactualiseerd zal worden. Tussenrapport Evaluatie pilot Duale traject voor statushouders (Regioplan) – publicatie april 2020 Tussenrapport Evaluatie Pilots Veranderopgave Inburgering

Sociale werkbedrijven kunnen de wendbaarheid van hun organisatie vergroten met behulp van scenariodenken. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid heeft daar een whitepaper over ontwikkeld. Met de belangrijkste theorie uit en ervaringen van deelnemers die het leertraject ‘Scenariodenken

Door je vaardigheden en talenten te blijven ontwikkelen kun je als professional plezier houden in je werk, duurzaam inzetbaar blijven, of je loopbaan een nieuwe wending geven. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiertoe de mogelijkheid. In het trainingsaanbod van 2022 vind je

quote afbeelding
"De arbeidsparticipatie van statushouders krijgt een extra stimulans als het leren van de taal en re-integratie hand in hand gaan."

Nieuws

screenshot youtubevideo Participatiewet in begrijpelijke taal
13 sep 2022

Verbeterplannen Participatiewet

Uit de evaluatie van de Participatiewet blijkt dat er flink wat dingen beter kunnen. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking werk bieden, ervaren veel versnippering. Ook werken sommige instrumenten niet optimaal, zoals de no-risk voor medewerkers met loonkostensubsidie. Bovendien is de ondersteuning

screenshot youtube video erasmus +
13 sep 2022

Internationale samenwerking via Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidie­programma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het doel van dit programma is bijdragen aan economische groei, werkgelegen­heid, gelijke kansen en inclusie in Europa. Dit doel wordt nagestreefd door zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om hun vaardigheden en

banner congres de kracht van samen
24 mei 2022

Nog twee weken tot congres ‘De Kracht van Samen’

Over twee weken, op donderdag 9 juni, is het congres ‘De Kracht van Samen’ van Cedris en SBCM. Er is een inspirerend en gevarieerd programma samengesteld met sprekers Sharon Smit (samenwerkingsspecialist) en Matthijs van Dijk (oprichter van Reframing Studios). Ook zijn er workshops over onder andere