Mensen aanzetten tot gedragsverandering begint met oordeelloos en empathisch luisteren. Zo kun je de waarde ontdekken die voor de medewerker belangrijk is en die hij/zij zelf aanreikt. Vervolgens kun je deze waarde inzetten om hem/haar tot gedragsverandering te motiveren. Het is belangrijk om ook te benoemen wat iemand al wel goed doet. Op die manier krijg je een heel ander gesprek.

Vaak geven we als detacheringsconsulent, arbo-professional, verzuimcoach, klantmanager of jobcoach goede suggesties en adviezen aan de ander om te veranderen. Bijvoorbeeld medewerkers adviseren om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen om veilig te kunnen werken. Of motiveren om een training te volgen om zijn/haar kansen op een duurzame werkplek te vergroten. Helaas merken we dat een medewerker deze adviezen niet altijd opvolgt, omdat ze andere ideeën hebben over wat goed voor hen is. Maar wat doe je als je als professional merkt dat een medewerker in jouw ogen (wellicht) een verkeerde keuze maakt? Hoe kun je hem/haar dan motiveren om dan toch andere keuzes te maken? Wat werkt wel en wat werkt juist niet?

Workshop

In deze workshop geeft Hilde Jans inzicht in waarom mensen niet zomaar doen wat de ander zegt en waarom mensen niet gemakkelijk hun gedrag veranderen. Maar ook wat wel kan helpen om de ander in beweging te krijgen. In deze levendige en (inter)actieve workshop over motiverende gespreksvoering en gedragsverandering gaan we hiermee aan de slag. In 1,5 – 2 uur gaat Hilde Jans op een interactieve manier aan de slag met de groep. Daarbij wisselen theorie en oefeningen elkaar voortdurend af. Ook is er ruimte voor vragen en inbreng vanuit eigen praktijksituaties. Kortom, een zeer praktijkgerichte workshop. Kenmerken van de aanpak van Hilde Jans zijn bevlogenheid, humor, een heldere kijk en inhoudelijke vakkennis. Hilde is psycholoog en houdt zich vanuit haar bedrijf Cambiamo bezig met gedragsverandering van mensen en wat daarvoor nodig is.

Praktische informatie

Dit kennisplatform detacheren is een digitale bijeenkomst op woensdag 25 november 2020 van 13.00 tot 15.00 uur. Je ontvangt uiterlijk één week van tevoren een link waarmee je deel kunt nemen en aanvullende informatie.

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je aan via het aanmeldformulier. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Meer informatie

Heb je vragen over het kennisplatform detacheren of over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Susan van Hoegee, projectleider Cedris.
E: svanhoegee@cedris.nl
T: 06 132 454 38

Arjan van der Borst, projectleider SBCM
E: a.vanderborst@caop.nl
T: 06 20 54 23 58