Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe dan mee aan de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en zet concrete stappen om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

We organiseren bij voorkeur een fysieke bijeenkomst en zijn daarom gehouden aan een maximum van 30 deelnemers. Heb jij interesse voor deelname, meld je dan snel aan en noteer alvast de drie data van deze reeks transitiearena’s in je: 30 september, 28 oktober en 25 november 2020. Je kunt naar keuze alle, één of meerdere bijeenkomsten gratis bijwonen.