Wil jij als medewerker van een gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseren op 28 september van 9.30 tot 13.00 uur de Webinar Transitiearena Werk en Wijk om samen met jou concrete stappen te zetten om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

Programma

Mensen optimaal mee laten doen in de samenleving: dát is de doelstelling van zowel de Wmo als de Participatiewet. Tijdens de verschillende transitiearena’s van Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid staan jouw vragen over de praktijk centraal. Het doel van de eerste Transitiearena Werk en Wijk is om de samenwerking tussen de uitvoering van ‘werk & inkomen’, werkbedrijven en (sociale) wijkteams te verbeteren door het perspectief op betaald werk te vergroten. Na korte presentaties van praktijkvoorbeelden wissel jij met andere deelnemers rond een actueel vraagstuk ervaringen, dilemma’s en kennis uit. In totaal worden er drie bijeenkomsten georganiseerd. Je kunt naar keuze één, twee of alle drie de bijeenkomsten (gratis) bijwonen.

Heb jij een brandend vraagstuk uit jouw praktijk of een geslaagd praktijkvoorbeeld? Laat het ons weten via info@inclusiefwerkt.nl. Dan kunnen wij het programma zo goed mogelijk op jouw wensen afstemmen.

Meer informatie en aanmelden

Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam en/of sociaal werkbedrijf en wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe ook mee aan de Webinar Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en meld je aan voor 28 september 2022. Je kunt je ook alvast aanmelden voor de volgende bijeenkomst op 16 november 2022.