Ben jij werkzaam bij een gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf? Wil jij aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Doe mee aan de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams en zet concrete stappen om (het perspectief op) arbeidsparticipatie voor mensen dichterbij te brengen.

Mensen optimaal mee laten doen in de samenleving: dát is de doelstelling van zowel de Wmo als de Participatiewet. Tijdens de transitiearena’s van Movisie en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid staan jouw vragen over de praktijk centraal. Doel is de samenwerking tussen de uitvoering van ‘werk & inkomen’, werkbedrijven en (sociale) wijkteams te verbeteren door het perspectief op betaald werk te vergroten. Na korte presentaties van praktijkvoorbeelden wissel jij met andere deelnemers ervaringen, dilemma’s en kennis uit rondom een actueel vraagstuk. Je kunt naar keuze één of meerdere bijeenkomsten (gratis) bijwonen.

Heb jij een brandend vraagstuk uit jouw praktijk of een geslaagd praktijkvoorbeeld? Laat het ons weten. Dan kunnen wij het programma zo goed mogelijk op jouw wensen afstemmen.

Aanmelden

Wil jij ook meedoen aan de Transitiearena Arbeidsparticipatie en (sociale) wijkteams? Meld je aan voor de volgende online bijeenkomst op 29 september 2021 van 10.00 uur tot 12:30 uur en noteer alvast de volgende datum van deze transitiearena in je agenda:

1 december 2021