De Kennisalliantie Inclusie en Technologie organiseert weer een prachtig webinar voor ondernemers met interesse in innovatie en goed werkgeverschap. Na een sessie over exoskeletten gaat het nu over cobots.

Dinsdag 5 oktober van 15.00 – 16.30 uur.

Lees meer.