Financiële problemen vormen vaak een belemmering om aan het werk te gaan of te blijven. Samenwerking tussen de wereld van werk & inkomen en de wereld van de schuldhulp is daarom cruciaal. Hoe deze samenwerking versterkt kan worden, is het onderwerp van de online bijeenkomst op donderdag 20 mei van 14.00 tot 16.00 uur.

Meld je nu aan door het aanmeldformulier in te vullen.

Programma

De bijeenkomst wordt geopend door Huib van Olden, wethouder Werk en Inkomen en Schulddienstverlening in ‘s-Hertogenbosch. Van Olden is daarnaast voorzitter van SBCM en vanuit deze rol initiatiefnemer van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid. Vervolgens vertelt Liesbeth Verkuyl, docent aan de Hogeschool van Amsterdam, over de succesfactoren om tot een goede samenwerking te komen. Els Wanten, personeelsconsulent bij werkleerbedrijf Ergon, gaat dieper in op de manier waarop Ergon een financieel loket voor werknemers met schulden heeft opgezet.

Ook de initiatiefnemers Schouders Eronder en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid komen aan het woord. Zo vertelt Schouders Eronder over de methode die het heeft ontwikkeld om de ketensamenwerking te verbeteren en hoe je hier met je organisatie mee aan de slag kunt. Het Kenniscentrum laat je de (gratis) tools zien die het op het thema ‘schulden’ heeft.

Leernetwerk voor uitvoerend professionals

In 2020 zijn het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid en Schouders Eronder gestart met een leernetwerk Arbeidsparticipatie en Schulden. Vanuit de methodische aanpak van Schouders Eronder werden gemeenten en hun samenwerkingspartners ondersteund in het methodisch verkennen van dit vraagstuk: wat zijn de knelpunten op dit thema? Vervolgens hebben we gekeken naar mogelijke oplossingsrichtingen. In de themabijeenkomst worden de inzichten uit dit leernetwerk gedeeld.

Aanmelden

De themabijeenkomst is bedoeld voor uitvoerende professionals in het sociale domein die in hun dagelijks werk te maken hebben met werknemers en cliënten met schulden. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier.

Meer informatie

Wil je nu al meer weten over de inzichten uit het leernetwerk? Bekijk dan de website van Schouders Eronder.