Ben jij werkzaam bij een sociaal werkbedrijf en wil je aan de slag gaan met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Kom dan op 6 juni naar de transitiearena Werk en Wijk. Tijdens deze door SBCM en Movisie georganiseerde kennisuitwisseling kijken we naar nieuwe manieren om mensen te begeleiden richting werk, die tegelijkertijd ook een waardevolle bijdrage leveren aan de wijk.

Een transitiearena is een vorm van kennisuitwisseling en –deling en het gezamenlijk zoeken naar nieuwe rules of the game. Het bijeenbrengen van verschillende perspectieven: aanbieders, deelnemers, cliënten, beleidsmakers, onderzoekers, staat centraal. Doel is het stimuleren van vernieuwing en verandering, experimenten uitwisselen en volgen, vraagstukken delen en bespreken en de opgedane kennis verspreiden.

Onderwerpen die tijdens de transitiearena aan de orde komen:

  • Van de wijk naar werk: op wijkniveau is veel mogelijk, maar hoe stem je dat goed af en verbeter je het perspectief op betaald werk vanuit de wijk?
  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed samenspel en samenwerking met alle betrokken partijen, zowel binnen de wijk als daarbuiten?
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbind je verschillende domeinen zoals werk en zorg, de wetten en budgetten?
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel om te werken aan duurzame, positieve verandering en impact op verschillende niveaus?
  • Wat kan je zelf als gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf doen om lerend te blijven op dit thema?

Programma, praktische informatie en aanmelden

Benieuwd hoe het programma van deze transitiearena er precies uitziet, wat je verder kunt verwachten en hoe je jezelf kunt aanmelden? Kijk dan hier op de website van Movisie.