Op 26 september organiseren SBCM en Movisie de transitiearena Werk en Wijk. In deze editie kijken we gezamenlijk naar werken op maat. En dan vooral naar hoe we mensen vanuit hun eigen talenten en behoeften kunnen ondersteunen in hun zoektocht naar passend werk. Dus ben jij werkzaam bij een sociaal werkbedrijf, sociaal wijkteam of gemeente? En wil je aan de slag met het verbeteren van de samenwerking tussen wijkaanpak en de dienstverlening gericht op werk? Kom dan op 26 september 2023 naar de Colour Kitchen Zuilen in Utrecht voor de transitiearena Werk en Wijk.

Onderwerpen die tijdens de transitiearena aan de orde komen:

  • Van de wijk naar werk: op wijkniveau is veel mogelijk, maar hoe stem je dat goed af en verbeter je het perspectief op betaald werk vanuit de wijk?
  • Co-creatie: hoe kom je tot een goed samenspel en goede samenwerking met alle betrokken partijen, zowel binnen de wijk als daarbuiten? En hoe zet je de mensen om wie het gaat en hun behoeften daarin centraal?
  • Integrale aanpak: hoe kom je tot een integrale aanpak en verbind je verschillende domeinen zoals werk en zorg, de wetten en budgetten?
  • Innovatie: hoe creëer je ruimte voor experimenten en innovatieve aanpakken met als doel om te werken aan duurzame, positieve verandering en impact op verschillende niveaus?
  • Wat kan je zelf als gemeente, sociaal wijkteam of sociaal werkbedrijf doen om lerend te blijven op dit thema?

Hoe deze inspirerende dag eruit ziet

De transitiearena start met een korte uitleg over de transitietheorie van Drift. Vervolgens komen er sprekers aan het woord die vertellen over twee vernieuwende voorbeelden uit de praktijk (Sterk door Werk en Baankans!). Daarna gaan we in groepen uiteen om de verdieping op te zoeken en om kennis uit te wisselen. Als afsluiter is er een gezellige netwerklunch.

Programma, praktische informatie en aanmelden

Benieuwd hoe het programma van deze transitiearena eruitziet, wat je verder kunt verwachten, inspirerende praktijkvoorbeelden en hoe je jezelf gratis kunt aanmelden? Kijk dan hier op de website van Movisie.