Nederland digitaliseert in rap tempo, maar niet iedereen kan dit tempo bijhouden of heeft toegang tot middelen als een computer, smarthphone of internet. Hoe zorg je dat medewerkers en werkzoekenden die hier moeite mee hebben, mee kunnen (blijven) doen in de digitale samenleving? Wil je hier meer over weten en ervaringen met andere bedrijven uitwisselen? Kom dan op 23 mei (van 12.30 tot 16.00 uur) naar de bijeenkomst Kenniskring Ontwikkelen over digitale inclusie in Utrecht.

Aanmelden voor de bijeenkomst Kenniskring Ontwikkelen over digitale inclusie kan via het aanmeldformulier.

Ook in beroepen waar met de handen wordt gewerkt

Digitalisering is niet meer weg te denken in onze samenleving. Ook in beroepen waar met de handen gewerkt wordt, ontkom je er niet aan. Denk alleen al aan de digitale salarisstrook of een bedrijfsapp. Bovendien kan digitale ondersteuning in deze beroepen ook helpen om het werk (goed) te kunnen doen of ontwikkelstappen te kunnen maken.

Helaas is het niet voor iedereen even makkelijk om net de digitale wereld om te gaan. Hierdoor kunnen ze in de problemen raken, omdat het bijvoorbeeld niet lukt om een digitale aanvraag in te dienen. Of ze missen bepaalde informatie en vinden het lastig om digitaal contact te onderhouden. Als sociaal werkbedrijf kan je medewerkers en werkzoekenden hier meer vertrouwd mee laten worden, zodat ze zelfredzamer kunnen functioneren op het werk en privé. En zich verder kunnen ontwikkelen.

Pilot digitaler naar werk

In deze bijeenkomst willen we met elkaar ervaringen uitwisselen over hoe je als sociaal werkbedrijf hierin een rol kan vervullen en wat je daarbij kunt inzetten. En met welke lokale partners je hierin kunt samenwerken, zoals de bibliotheek. In deze bijeenkomsten worden o.a. de ervaringen uit de pilot Digitaler naar werk van Stichting Lezen en Schrijven gedeeld. Ook willen we ophalen wat nog nodig is om SW-werkgevers en hun medewerkers hierin verder te ondersteunen. Eerder hebben we al een inventarisatie gemaakt van hulp- en leeraanbod om mensen digitaalvaardiger te laten worden.

FNV tool Samen leren is leuker werken

De FNV heeft een tool laten ontwikkelen om de kans op scholingssucces van mensen met weinig of geen opleiding te vergroten: Samen leren is leuker werken. Deze tool kan bijvoorbeeld ingezet worden om medewerkers te laten werken aan hun digitale vaardigheden. In de bijeenkomst wordt de tool verder toegelicht en hoe je dit als bedrijf kunt inzetten.

Festival Sterk aan het Werk

Ook dit jaar organiseert SBCM weer het festival Sterk aan het Werk, het SBCM event voor SW- en Participatiewetmedewerkers. Digitale vaardigheden is één van de thema’s tijdens het festival. Tijdens de bijeenkomst vertellen we meer over de editie van dit jaar en horen we graag jullie ideeën om het programma en het aanbod verder uit te werken.

Digitale ondersteuning in het ontwikkelproces

In de bijeenkomst geven we ook een korte update over uitkomsten en vervolgacties van de bijeenkomst op 16 februari over het gebruik of de wenselijkheid om (mobiele) technologie in te zetten om medewerkers en werkzoekenden gestructureerder te kunnen ontwikkelen.

Meer informatie en aanmelden

Datum: dinsdag 23 mei 2023
Tijd: van 12.30 tot 16.00 uur (van 12.30 tot 13.00 uur inloop met lunch)
Locatie: Utrecht
Voor wie: Opleidingsfunctionarissen en -coördinatoren, P&O-adviseurs en andere uitvoerende SW-professionals

Aanmelden: Via dit aanmeldformulier

De Kenniskring Ontwikkelen is een initiatief van SBCM en Cedris. Lees hier meer over welke Kenniskringen door SBCM en Cedris georganiseerd worden.