Als professional zet je je in voor duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vraagt kennis en kunde. Het congres De Professional Centraal biedt je ontwikkeling, inspiratie en reflectie om daadwerkelijk het verschil te kunnen maken in je dagelijkse werk. Diverse thema’s van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid komen aan de orde, zoals werkfit maken, passend werk, detachering, matching en begeleiding.

In het plenaire gedeelte van het ochtendprogramma besteedt Jos Sanders, lector aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, aandacht aan leren en ontwikkelen van mensen die praktisch geschoold zijn en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: Leven Lang Ontwikkelen. Sanders promoveerde in 2016 op verduurzaming van inzetbaarheid van laaggeschoolden.

Daarna zijn er vier rondes waarin je workshops en presentaties naar keuze volgt. Bijvoorbeeld deze:

  • Keuzehulp bij gebruik instrumenten: Hoe selecteer je het ‘beste‘ instrument voor een werkzoekende in het proces van zoeken naar en vinden van werk? Werkzaak Rivierenland vertelt over het project dat zij startte om meer methodisch te werken bij het inzetten van re-integratie instrumenten. Dit project richt zich op het ondersteunen van de professional en de werkzoekende bij de selectie van het meest passende instrument op basis van wetenschappelijke kennis en de ervaringen van zowel de professional als de werkzoekende.
  • Medewerker met geldzorgen: Wat kun jij doen? WSP Parkstad en Kredietbank Limburg vertellen hoe zij dit aanpakken. Wijzer in Geldzaken laat zien welke praktische tools en tips er zijn voor organisaties die (meer) aandacht willen besteden aan geldzorgen van medewerkers of cliënten.
  • Motiverend coachen op de (sociale) werkplek: SW-bedrijf Amfors ontwikkelde een methodiek voor gedragsverandering en motivatieontwikkeling, gebaseerd op effectieve technieken uit de verslavingszorg en vertaalde dit naar de werkcontext.
  • Innoveren in een publieke organisatie: Hoe krijg je ideeën van professionals op de werkvloer over hoe hun werk beter georganiseerd kan worden tot uitvoering? Renço Wesseling, projectleider Innovatie in ’s-Hertogenbosch vertelt hoe dit wél lukt en toont welke ideeën vervolgens ontstaan.

Het wordt weer een dag vol ontmoetingen, inspiratie en praktijkervaringen. Zo werken we samen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen passend en duurzaam mag en kan meedoen.

Bekijk het hele programma en meld je aan.