De Wet Arbeidsmarkt in Balans treedt al per 1 januari 2020 in werking. Doel van de wet is om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Op 12 maart 2020 organiseren we daarom een extra kennissessie over deze nieuwe wet (sessie van 11 februari is vol) . Tijdens deze sessie zullen we ingaan op de wijzigingen die de WAB met zich meebrengt. Je gaat naar huis met concrete aandachts- en actiepunten.

Interactieve kennissessie WAB

Tijdens het kennisplatform detacheren op 2 oktober 2019 werd ingegaan op verschillende aspecten van detacheren. Denk daarbij aan het effect op de kostprijs en uitleg omtrent de verhoging van het tarief. Daarnaast werd inzicht gegeven in de historie in wetgeving en wijzigingen in de WAB, zoals ketenregeling en onderbreking, ontslag, oproepovereenkomst, payrollovereenkomst en transitievergoeding. Deze workshop gaf de aanwezigen veel inzichten, maar tegelijkertijd bleek er veel behoefte aan een vervolgsessie over de WAB. Daarom organiseren wij deze zo vroeg mogelijk in het nieuwe jaar, zodat de vragen die er zijn, na in werking treding, besproken en beantwoord kunnen worden.

Programma

Ook deze vervolgsessie wordt ingeleid en uitgevoerd door Henriette Postma van ARTRA. Het definitieve programma met onderwerpen volgt later en wordt mede bepaald door vooraf ingediende vragen en praktijkvoorbeelden

Voorbereiding

We willen de bijeenkomst uiteraard goed voorbereiden en zoveel mogelijk specifieke vragen en praktijkvoorbeelden behandelen. Daarom vragen wij je om bij aanmelding de vraag of het voorbeeld duidelijk omschreven in te vullen. Mocht het nodig zijn, dan vragen we je om een nadere toelichting te geven tijdens de bijeenkomst.