Stigma geldt als een belangrijke arbeidsbarrière voor mensen met psychische problematiek. Mensen durven vaak niet over hun psychische klachten te praten. Dit is niet geheel onterecht. Openheid lijkt iemands carrière zowel te kunnen helpen als te kunnen schaden. Om meer te weten te komen over de besluitvorming rondom openheid over psychische problemen, presenteren Iris van Beukering en Kim Janssens, promovendi Tilburg University, tijdens een kennissessie op 7 oktober de inzichten die ze uit hun onderzoeken hebben opgedaan.

Van Beukering heeft onderzoek gedaan naar de manieren waarop stigma van invloed is op de duurzame inzetbaarheid van mensen met een beperking. Daarnaast doet Van Beukering onderzoek naar de door werknemers verwachte gevolgen van openheid en naar wat maakt dat leidinggevenden al dan niet tijd en moeite willen investeren in werknemers met psychische problematiek.

Open zijn over psychische problemen op het werk

Onderzoek door King’s College London heeft laten zien dat het inzetten van een beslishulp rondom open zijn over psychische problemen op het werk (Conceal or Reveal: CORAL) ertoe heeft geleid dat meer mensen werk vinden én minder stress ervaren bij de keuze om wel of niet open te zijn. Deze veelbelovende resultaten zijn aanleiding geweest om dit ook in de Nederlandse praktijk te onderzoeken.

CORAL-beslishulp

Janssens heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de effecten van deze nieuwe methodiek in de gemeentelijke re-integratiepraktijk, die bestaat uit de CORAL-beslishulp over openheid over psychische problemen op de werkvloer, en een training speciaal ontworpen voor re-integratieprofessionals werkzaam bij gemeenten. Werkzoekenden met psychische problemen zijn gedurende één jaar gevolgd om inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de interventie en in de gezondheid, het welzijn en het werkzoekgedrag van mensen met psychische problemen. Daarnaast heeft Janssens onderzoek gedaan naar de attitudes en ervaringen van Nederlandse leidinggevenden ten aanzien van het aannemen van mensen met psychische problemen.

Praktische informatie

Deze kennissessie vindt plaats op 7 oktober 2021 van 10.00 tot 12.00 uur. Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestigingsmail en de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Aanmelden

Wil je deze kennissessie bijwonen? Meld je snel aan via het aanmeldformulier.  Je kunt je hier ook direct aanmelden voor de sessie op 28 september. Deelname is gratis.