Het kennisplatform passend werk organiseert op 9 juni 2020 een landelijke bijeenkomst over onderwerpen als functiecreatie en jobcarving. Het kennisplatform staat open voor alle professionals die zich inzetten om passend werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Met het kennisplatform wil het Kenniscentrum de kennis en expertise over passend werk behouden, ontwikkelen en borgen. Door deel te nemen aan de bijeenkomsten van het kennisplatform:

  • vergroot je je netwerk;
  • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
  • deel je je eigen kennis en ervaringen met anderen;
  • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de pagina van het kennisplatform passend werk.