De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft bepaald dat er één uniforme methode voor loonwaardebepaling moet komen. De huidige aanbieders van gevalideerde loonwaardemethoden hebben intensief samengewerkt en nieuwe afspraken gemaakt over uniformering. Het resultaat is een uniforme methode voor loonwaardebepaling en een Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling. Vanaf 1 juli 2021 wordt binnen de Participatiewet en de Wajong gewerkt met deze uniforme methode voor loonwaardebepaling. Alle loonwaardedeskundigen dienen vanaf dat moment gecertificeerd en geregistreerd te zijn om de loonwaarde te mogen bepalen. Ook is er toezicht en handhaving op het uitvoeren van loonwaardebepalingen. Vincent Braun, programmamanager bij Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) geeft in deze workshop een toelichting.

Praktische informatie

Deze online bijeenkomst vindt plaats op donderdag 17 juni 2021 van 10.00-11.30 uur. Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestigingsmail en de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je snel aan via het aanmeldformulier en kies de juiste bijeenkomst en datum. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.