Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid onderzoekt de mogelijkheid om de reguliere, fysieke bijeenkomst te vervangen in een webinar. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Detacheren is een belangrijk instrument om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen en te houden. Het Kenniscentrum hebben daarom het kennisplatform detacheren opgezet. Ben jij vanuit je vak bezig met detacheren? Ben je bereid over de grenzen van je eigen organisatie te kijken? Ben je in de gelegenheid om ongeveer vier keer per jaar een bijeenkomst van het kennisplatform bij te wonen? Kom dan naar het kennisplatform detacheren op 5 november 2020.

Met het kennisplatform wil het Kenniscentrum:

  • de kennis en expertise over detacheren die relevant is voor werkgever én werknemer behouden, ontwikkelen en borgen;
  • vaststellen wat de functionaliteit detachering in moet houden;
  • bepalen wat dit vraagt aan expertise en vakmanschap en dit borgen in trainingen en opleidingen.

Door deel te nemen aan het kennisplatform:

  • heb je invloed op de doorontwikkeling van je eigen vakgebied;
  • draag je bij aan het versterken van de kennis over de arbeidstoeleiding van een kwetsbare groep;
  • vergroot je je netwerk;
  • ontwikkel je je kennis en vaardigheden;
  • doe je ervaring op in het agenderen en signaleren van veranderingen in je vakgebied.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de pagina van het kennisplatform detacheren.