Medewerkers binnen de banenafspraak die in de coronacrisis hun baan hebben verloren en moeite hebben om nieuw werk te vinden, kunnen terecht bij regionale mobiliteitsteams. De regionale mobiliteitsteams helpen medewerkers weer aan het werk via intensieve begeleiding, coaching, scholing en leren in de praktijk. Hoe maak je gebruik van de in 2021 opgestarte regionale mobiliteitsteams, die inmiddels een landelijk dekkend netwerk vormen? Schrijf je in voor de kenniskring werkgeversdienstverlening op woensdag 16 februari 2022, en leer meer over de werkwijze van de regionale mobiliteitsteams en hoe dit in de praktijk van een arbeidsmarktregio wordt ingevuld.

Sprekers

Onder leiding van Sharon Smit, samenwerkingsspecialist en voormalig kwartiermaker van het regionaal mobiliteitsteam in Midden Utrecht komen de volgende personen aan het woord:

  • Camiel Jansen, programmamanager regionale mobiliteitsteams bij het ministerie van SZW, geeft een toelichting op de ontwikkelingen tot nu toe.
  • Saskia Zeebregts, Regionaal Projectmanager Mobiliteits Team Holland Rijnland, zal voor de arbeidsmarktregio Holland Rijnland aangeven hoe daar wordt gewerkt aan mobiliteit.

Aan de hand van een aantal voorbeelden worden succesverhalen geschetst maar ook stil gestaan bij de knelpunten waar ze tegenaan lopen.

Praktische informatie

Deze online bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 februari 2022 van 10.00-11.30 uur. Je ontvangt een week voor de bijeenkomst een bevestigingsmail en de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? Meld je snel aan via het aanmeldformulier voor de kenniskring werkgeversdienstverlening. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.