Voor deze online bijeenkomst zijn we op zoek naar bedrijven die ervaring hebben met de SBCM methodiek WerkPlekOpleiden (WPO) en/of Praktijkleren met de prakverklaringen aanbieden. In deze bijeenkomst willen we toetsen of een nieuwe eigentijdse versie van WPO wenselijk is. Aanmelden kan via dit formulier.

Doel van de bijeenkomst

SBCM en TNO zijn een (onderszoeks)project gestart over hoe we leren en ontwikkelen (LLO) van medewerkers in de SW kunnen stimuleren, motiveren en ondersteunen. In de afgelopen periode is hiervoor een casestudy uitgevoerd bij twee sociaal werkbedrijven waaruit bleek dat er behoefte is aan een methodiek om soft skills (algemene werknemersvaardigheden) in kaart te brengen, te ontwikkelen en te monitoren. De (offline en online) methodiek WerkPlekOpleiden die SBCM in het verleden heeft laten ontwikkelen, lijkt in deze vraag te voorzien. We willen daarom toetsen of een nieuwe, eigentijdse versie van deze methodiek iets is waar meerdere sociaal werkbedrijven behoefte aan hebben. En aan welke voorwaarden de methodiek moet voldoen om deze ook in de praktijk in te zetten.

Praktische informatie

Datum: donderdag 16 februari 2023
Tijdstip:
10:00 – 12:00 uur
Locatie: via Teams

Aanmelden

Meer informatie

Meer informatie over het doel van de bijeenkomst en over wat de methodiek WerkPlekOpleiden inhoudt, vind je in dit nieuwsbericht. Kan je niet aanwezig zijn, maar wil je wel op de hoogte blijven en/of input meegeven? Vul dan ook het formulier in, zodat je op de verzenlijst komt te staan.